Om oss

KFO är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

KFOs medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag. Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och göra skillnad. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare till godo. 

KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika verksamhetsområden. Vi har över 4000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 110 000 anställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivarförening.