Om Arbetsgivarföreningen KFO

Fristående arbetsgivarorganisation för medlemmar med ett större engagemang.

Innehåll
Korta fakta om oss
Kollektivavtal är grunden för det vi gör
Komplett arbetsgivarservice på ett enda ställe
Våra branscher och avtalsområden
Vinster som går tillbaka till samhället
Nyfiken på medlemskap?

Kontakta oss direkt

Slå en signal

08-702 54 00

Eller mejla

info@kfo.se

Korta fakta om oss

Index 80, NKI-undersökning 2017Vår arbetsgivarservice är topprankad (index 80) enligt senaste NKI-mätningen år 2017. Det är vi omåttligt stolta över eftersom en bra medlemsupplevelse är allt.

Kollektivavtal är grunden för det vi gör

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika branscher. Eller avtalsområden som det kallas i vår värld. Kollektivavtal är enkelt uttryckt en uppsättning regler för hur en arbetsplats fungerar, och ett antal försäkringar för de anställda, i ett och samma paket. Kollektivavtalet är också själva kärnan i den svenska modellen. Som vi tror på och värnar.

Arbetsgivarföreningen KFO

Fullservice.

Arbetsgivarföreningen KFO

För idéburen sektor.

Arbetsgivarföreningen KFO

Till låga avgifter.

Vi ger våra medlemmar personligt och professionellt stöd i alla arbetsgivarfrågor. Vi jobbar också strategiskt och aktivt inom politiken, föreningslivet och näringslivet för att förbättra villkoren för våra medlemmar.

Komplett arbetsgivarservice på ett enda ställe

Att vara fristående som arbetsgivarorganisation innebär att vi, förutom kollektivavtal om löner och allmänna villkor, även tecknar egna avtal om pension och försäkring. Tack vare vårt huvudavtal har vi en särställning som arbetsgivarorganisation i förhållande till våra motparter. Det ger oss en viss frihet. Samtidigt är det ett stort ansvar.

Våra branscher och avtalsområden

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter, till exempel

Inom varje bransch eller avtalsområde erbjuder vi kollektivavtal med flera fackliga motparter beroende på vilka yrkesgrupper du har i din organisation.

Vinster som går tillbaka till samhället

Den gemensamma nämnaren hos våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov i samhället och göra skillnad på riktigt. Syftet är högre än vinstmaximering. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Medlemsutveckling, Arbetsgivarföreningen KFO

Medlemsutveckling för Arbetsgivarföreningen KFO från år 1953 och framåt.


Nyfiken på medlemskap?

Är det här nåt för dig? Läs hela vår story, mer om våra tjänster eller kontakta en rådgivare som som kan din bransch.

Har du redan bestämt dig? Då kan du ansöka om medlemskap i före­nin­gen.

Medlemsansökan