Om Arbetsgivar­föreningen KFO

(Som blir Fremia den 1 januari 2021)

Kontakta oss direkt

Snabba fakta om oss

  • Verksamheten startade år 1943. (Mer om det i vår berättelse.)
  • Vi är arbetsgivarföreningen för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetarägda eller partnerägda jurist- och kommunikationsbyråer. Verksamhetsområden där det typiskt sett finns ett större engagemang.
  • Vi är 4 000 medlemsföretag som tillsammans har 135 000 anställda.
Index 80, NKI-undersökning 2017Vår arbetsgivarservice är topprankad (index 80) enligt senaste NKI-mätningen år 2017. Det är vi omåttligt stolta över eftersom en bra medlemsupplevelse är allt.

Kollektivavtal är grunden för det vi gör

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia från den 1 jan 2021) förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika branscher. Eller avtalsområden som det kallas i vår värld. Kollektivavtal är enkelt uttryckt en uppsättning regler för hur en arbetsplats fungerar, och ett antal försäkringar för de anställda, i ett och samma paket. Kollektivavtalet är också själva kärnan i den svenska modellen. Som vi och våra medlemmar tror på och värnar.

Arbetsgivarföreningen KFO

Fullservice.

Arbetsgivarföreningen KFO

För idéburen sektor.

Arbetsgivarföreningen KFO

Till låga avgifter.

Vi ger våra medlemmar personligt och professionellt stöd i alla arbetsgivarfrågor. Vi jobbar också strategiskt och aktivt inom politiken, föreningslivet och näringslivet för att förbättra villkoren för våra medlemmar.

Komplett arbetsgivarservice på ett enda ställe

Att vara fristående som arbetsgivarorganisation innebär att vi, förutom kollektivavtal om löner och allmänna villkor, även tecknar egna avtal om pension och försäkring. Tack vare vårt huvudavtal har vi en särställning som arbetsgivarorganisation i förhållande till våra motparter. Det ger oss en viss frihet. Samtidigt är det ett stort ansvar.

Våra branscher och avtalsområden

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter, till exempel

Inom varje bransch eller avtalsområde erbjuder vi kollektivavtal med flera fackliga motparter beroende på vilka yrkesgrupper du har i din organisation.

Vinster som går tillbaka till samhället

Den gemensamma nämnaren hos våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov i samhället och göra skillnad på riktigt. Syftet är högre än vinstmaximering. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Medlemsutveckling, Arbetsgivarföreningen KFO

Medlemsutveckling för Arbetsgivarföreningen KFO från år 1953 och framåt.

Nyfiken på medlemskap?

Kul, då är vi väldigt nyfikna på dig!

Medlemsansökan

…eller läs om våra avtalsområden först.

Publicerad
den 21 maj, 1943
Uppdaterad
för 1 månader sen