Om Arbetsgivarföreningen KFO

Vi är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta. Här samlar vi över 4 000 medlemsföretag som sysselsätter drygt 115 000 årsanställda. Det gör KFO till Sveriges största fristående arbetsgivarförening.

Kollektivavtal för din verksamhet

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika branscher. Eller avtalsområden som det kallas i vår värld.

Vi ger våra medlemmar personligt och professionellt stöd i arbetsgivarfrågor och vi arbetar aktivt och strategiskt inom politiken, föreningslivet och näringslivet för att förbättra villkoren för våra medlemmar.

Fristående fullservice

Att vara fristående som arbetsgivarorganisation innebär att vi, förutom kollektivavtal om löner och allmänna villkor, även tecknar avtal om pension och försäkring. Tack vare vårt huvudavtal har vi en särställning som arbetsgivarorganisation i förhållande till våra motparter.

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter, till exempel

Vinster som går rätt väg

Den gemensamma nämnaren för våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov och göra skillnad. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Det här är bara början

Är det här nåt för dig? Läs hela vår story eller mer om våra tjänster. Eller har du redan bestämt dig? Då kan du redan nu ansöka om medlemskap i föreningen.