Om Arbetsgivarföreningen KFO

Vi är arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta. Här samlar vi över 4000 medlemsföretag som sysselsätter drygt 135 000 årsanställda. Det gör oss till Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Kollektivavtal för din verksamhet

Arbetsgivarföreningen KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika branscher. Eller avtalsområden som det kallas i vår värld. Kollektivavtal är enkelt uttryckt en uppsättning regler för hur en arbetsplats fungerar. Det är också själva kärnan i den svenska modellen. Som vi tror på och värnar.

Arbetsgivarföreningen KFO

Fullservice.

Arbetsgivarföreningen KFO

För idéburen sektor.

Arbetsgivarföreningen KFO

Till låga avgifter.

Vi ger våra medlemmar personligt och professionellt stöd i arbetsgivarfrågor och vi arbetar aktivt och strategiskt inom politiken, föreningslivet och näringslivet för att förbättra villkoren för våra medlemmar.

Fristående fullservice

Att vara fristående som arbetsgivarorganisation innebär att vi, förutom kollektivavtal om löner och allmänna villkor, även tecknar avtal om pension och försäkring. Tack vare vårt huvudavtal har vi en särställning som arbetsgivarorganisation i förhållande till våra motparter. Det ger oss en viss frihet. Samtidigt är det ett stort ansvar.

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter, till exempel

Vinster som går tillbaka till samhället

Den gemensamma nämnaren hos våra medlemmar är viljan att svara upp mot ett behov i samhället och göra skillnad på riktigt. Inflytande och demokrati är centrala begrepp, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare tillgodo.

Medlemsutveckling, Arbetsgivarföreningen KFO

Medlemsutveckling för Arbetsgivarföreningen KFO från år 1953 och framåt.

Vad brinner du för?

Är det här nåt för dig? Läs hela vår story eller mer om våra tjänster. Eller har du redan bestämt dig? Då kan du redan nu ansöka om medlemskap i föreningen.