Våra tjänster: Eller hur vi berikar ditt arbetsgivarliv

Är du nyfiken på ett medlemskap hos oss? Kul, tycker vi. Och det är du inte ensam om. KFO har över 4 000 medlemsföretag med cirka 135 000 anställda. Vi har kollektivavtal inom ett trettiotal områden. Här ser du mer om hur vi berikar ditt arbetsgivarliv.

Innehåll
Ditt medlemskap vårt jobb
Vad som ingår i medlemskapet
Verksamhetsanpassat kollektivavtal
Personlig rådgivare
Juridisk hjälp
Arbetsgivarjour
Trygga pensions- och försäkringsvillkor
Politisk påverkan
Kvalificerad utbildning
Blanketter, checklistor och mallar
Lugn och ro
Låga avgifter

Ditt medlemskap vårt jobb

Vårt jobb är att teckna verksamhetsanpassade kollektivavtal och att stötta våra medlemmar i både stora och små arbetsgivarfrågor. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd. Som aldrig är längre bort än ett mejl eller ett telefonsamtal.

Hos oss är alla bolagsformer välkomna. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, ideella föreningar och stiftelser. Gemensamt för våra medlemmar är en idéburen värdegrund. Vi brukar säga att våra medlemmar förenas av viljan att svara upp mot ett behov och att göra skillnad.

Nyfiken? Toppen, läs mer i våra stadgar och varmt välkommen att ta första steget till ett medlemskap hos oss.

Medlemsansökan

Vad som ingår i medlemskapet

Verksamhetsanpassade kollektivavtal

När du är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO omfattas din verksamhet av ett eller flera kollektivavtal. Avtalen har vi tecknat med berörda fackliga organisationer. Kollektivavtal ger dig bra förutsättningar att konkurrera med andra i branschen och du blir utåt sett en attraktiv arbetsgivare.

Överenskommelser som funkar

De flesta företag i Sverige följer kollektivavtal. Ungefär 90 procent av alla anställda i Sverige jobbar på företag som har kollektivavtal. Tanken är att parterna, arbetsgivare och fackförbund, tillsammans kommer överens om villkor som passar verksamheten. Till exempel arbetstidsregler. Men även andra lagstadgade bestämmelser kan anpassas.

Personlig rådgivare

Du får prata med erfarna specialister som kan din bransch

Alla medlemmar får en personlig rådgivare eller rådgivargrupp som du kan kontakta när du har frågor eller funderingar. Rådgivarna är specialiserade på just ditt verksamhetsområde. Det personliga stödet och möjligheten att använda KFO som bollplank är vår mest uppskattade tjänst.

Rådgivning får du via telefon, mejl, den här webbplatsen och andra digitala kanaler, och genom personliga möten.

Vi företräder dig i centrala förhandlingar och tvister

Vår rådgivning ger dig möjlighet att förebygga konflikter och tvister. Inför en lokal förhandling till exempel. Om du och motparten inte löser frågan lokalt kan det bli en central förhandling. I värsta fall kan frågan gå till Arbetsdomstolen (AD). Du kan vara säker på att vi företräder dig som arbetsgivare med arbetsrättslig och juridisk expertis hela vägen.

Vi driver årligen ca 15–20 processer i domstolar och skiljenämnder för våra medlemsföretags räkning.

När du har bråttom och måste ha svar direkt

När du är medlem, och din personliga rådgivare inte skulle vara tillgänglig, kan du alltid ringa arbetsgivarjouren som har öppet vardagar kl 08.30–16.30. Vi håller en hög och jämn servicenivå som är topprankad av våra medlemmar, enligt nöjd-kund-index.

Trygga pensions- och försäkringsvillkor

Som medlem i KFO omfattas dina anställda av kollektivavtalade försäkringar som kompletterar de lagstadgade försäkringarna. Dessa ger dina medarbetare extra ekonomisk trygghet som pensionär, vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och dödsfall.

Försäkringarna omfattar alla anställda på lika villkor och ingen individuell hälsoprövning behöver göras. Trygga pensions- och försäkringslösningar gör kollektivavtalet till ett riktigt bra argument när du rekryterar personal.

Politisk påverkan

Förutsättningarna för kooperativa och idéburna företag och organisationer i Sverige är sämre än i EU och de flesta andra länder. KFO arbetar med både arbetsgivarfrågor och intressepolitik för att stärka konkurrenskraften för våra tusentals medlemsföretag och bidra till tillväxt och utveckling av vår sektor.

Kvalificerad utbildning

Vill du lära dig mer och bli bättre som arbetsgivare? Då har du kommit rätt. Vi arrangerar en rad utbildningar inom ett flertal områden. Det kan till exempel handla om arbetsrätt, upphandling, arbetsmiljöarbete och ledarskap.

Blanketter, checklistor och mallar

När du är medlem hittar du alla blanketter, checklistor och mallar du behöver här på webbsajten. Du får ett konto så du kan logga in, och då kommer arbetsgivarvärlden att öppna sig.

Det finns exempelvis verksamhetsanpassade anställningsavtal, besked om uppsägning, information om föräldraledighet, rehabilitering, arbetsanpassning, semester och mycket mer praktiskt.

Lugn och ro

Du kan räkna med att det inte blir några strejker så länge kollektivavtalet gäller. Tack vare vårt unika huvudavtal har vi inte haft en enda arbetsmarknadskonflikt sedan starten 1943.

I vanliga fall är strejk och lockout det yttersta sättet att lösa en intressekonflikt mellan arbetsgivarorganisation och de fackliga motparterna. Eftersom KFO inte är en konfliktorganisation, hanterar vi istället sådana tvister genom formella och interna medlingar.

Låga avgifter

Goda råd är vanligtvis dyra. Men den logiken vill vi utmana. KFO har låga medlems- och serviceavgifter som bygger på årslönesumma och antal anställda. Vi tål att jämföras. Se själv — räkna ut din medlemsavgift här.