Tjänster som ingår i ditt medlemskap

Innehåll
Verksamhetsanpassade kollektivavtal
Personlig rådgivare
Senior juridisk expertis
Arbetsgivarjour
Trygga pensions- och försäkringsvillkor
Politisk påverkan
Utbildning för dina chefer
Lugn och ro
Blanketter, checklistor och mallar
Låga avgifter

De flesta tjänster i vår värld kretsar kring planeten kollektivavtal. Därför ingår till exempel juridiskt stöd, förhandlingar, jourverksamhet och kvalificerade chefsutbildningar i medlemskapet. Men vi vill också lyfta blicken och vara med och påverka en större del av arbetsgivarens universum.

Det gör vi genom vårt intressepolitiska program. Vi vill skapa bättre förutsättningar för de sektorer och branscher där du och våra drygt 4 000 medlemmar finns.

Medlemskap och tjänster
Medlemskap och tjänster
Medlemskap och tjänster

Vi vet att du är en engagerad arbetsgivare. Därför är vi en engagerad arbetsgivarorganisation. Här ser du mer i detalj vad som ingår i ditt medlem­­skap.


Tjänster, kollektivavtal

Verksamhetsanpassade kollektivavtal

När du är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO omfattas din verksamhet av ett eller flera kollektivavtal. Avtalen tecknar vi med berörda fackliga företrädare. Vi förhandlar avtal med samtliga stora fackliga organisa­tioner. Här ser du våra avtalsområden.

Kollektivavtal ger dig bra förutsättningar att konkurrera med andra i branschen. När du har kollektivavtal blir du utåt sett en attraktiv arbetsgivare. Missa inte att använda det när du kommunicerar ditt eget arbetgivar­varumärke.

Överenskommelser som funkar i vardagen

De flesta företag i Sverige följer kollektivavtal. Ungefär 90 procent av alla anställda i Sverige jobbar på företag som har kollektivavtal.

Tanken är att parterna, arbetsgivare och fackförbund, tillsammans kommer överens om villkor som passar verksamheten. Till exempel arbetstidsregler. Men även andra lagstadgade bestämmelser kan anpassas.

Tjänster, personlig rådgivare

Personlig rådgivare

Du får prata med erfarna specialister som kan din bransch

Alla våra medlemmar får en personlig rådgivare eller rådgivargrupp som de kan kontakta när de har frågor eller funderingar. Rådgivarna är specialiserade på just ditt verksamhets- eller avtalsområde. Det personliga stödet och möjligheten att använda oss som bollplank är vår mest uppskattade tjänst.

Rådgivning får du via telefon, mejl, den här webbplatsen och andra digitala kanaler, och genom personliga möten.

Tjänster, juridisk expertis

Senior juridisk expertis

Vi företräder dig i centrala förhandlingar och tvister

Vår rådgivning ger dig möjlighet att förebygga arbetsrättsliga konflikter och tvister. Inför en lokal förhandling till exempel. Om du och motparten inte löser frågan lokalt kan det bli en central förhandling. I värsta fall kan frågan gå till Arbetsdomstolen (AD).

Då kan du vara säker på att vi företräder dig som arbetsgivare med juridisk expertis hela vägen. Vi driver årligen ett stort antal centrala tvisteförhandlingar och ca 15–20 processer i domstolar och skiljenämnder för våra medlemsföretags räkning.

Tjänster, arbetsgivarjour

Arbetsgivarjour

När du har bråttom och måste ha svar direkt

När du är medlem, och din personliga rådgivare inte skulle vara tillgänglig, kan du alltid ringa arbetsgivarjouren. Den har öppet vardagar kl 08.30–16.30. Vi håller en hög och jämn servicenivå som är topprankad av våra medlemmar. Det har vi fått bekräftat. Nöjd-kund-index (NKI) visade på över 80 (2017) vilket tillhör de högst uppmätta värdena i partsvärlden. Det vill vi gärna fortsätta leva upp till.

Tjänster, försäkringar

Trygga pensions- och försäkringsvillkor

Drygt 4 000 medlemmar ger oss ett bra förhandlingsläge

Som medlem i KFO omfattas dina anställda av kollektivavtalade försäkringar som kompletterar de lagstadgade försäkringarna. Dessa ger dina medarbetare extra ekonomisk trygghet som pensionär, vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och för anhöriga vid dödsfall.

Hur vi jobbar med pensions- och försäkringslösningar från den 1 januari 2019.

Försäkringarna omfattar alla anställda på lika villkor och ingen individuell hälsoprövning behöver göras. Trygga pensions- och försäkringslösningar gör kollektivavtalet till ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Tjänster, intressepolitik

Intressepolitisk påverkan

Tillsammans får vi ett större inflytande i maktens korridorer

Förutsättningarna för kooperativa och idéburna företag och organisationer i Sverige är sämre än i EU och de flesta andra länder. Så kan vi inte ha det. Arbetsgivarföreningen KFO arbetar med både arbetsgivarfrågor och intressepolitik för att stärka konkurrenskraften, för våra tusentals medlemsföretag, och bidra till tillväxt och utveckling av vår sektor.

Vi tar debatten om framtiden för idéburen välfärd.

Till exempel är vi oftast remissinstans för utredningar, propositioner och förslag som rör civilsamhällets och det ideella och sociala företagandets utveckling. Här jobbar vi för att få in arbetsgivarens perspektiv.

Det var också en av grundtankarna när vi startade branschorganisationen KFO Personlig Assistans. Eller när vi var med och tog initiativet till Svensk Kooperation.

Andra gånger gör vi egna intressepolitiska publikationer och utredningar. Ytterligare exempel är vår medverkan under Almedalsveckan i Visby och på Sveriges största konferens om idéburen välfärd.

Vissa saker är helt enkelt värda att kämpa för. Följ oss gärna på sociala medier för att hänga med.

Tjänster, utbildning

Utbildning för dina chefer

Våga ta svåra beslut utan att darra på manschetten

Vill du lära dig mer och bli bättre som arbetsgivare? Såklart du vill. Vi arrangerar en rad riktigt kvalificerade utbildningar inom ett flertal områden. Det kan till exempel handla om arbetsrätt, upphandling, arbetsmiljöarbete, ledarskap och löneadministration.

Syftet med utbildningarna är att du ska bli säkrare i din roll som chef och arbetsgivare. Knepiga situationer kommer du aldrig att kunna undvika. Men att veta hur du hanterar situationen korrekt är bra för alla. Inte minst för ditt eget självförtroende.

Tjänster, huvudavtal

Lugn och ro

Ett bra alternativ till konflikt med dina anställda

I vanliga fall är strejk och lockout det yttersta sättet att lösa en intressekonflikt mellan arbetsgivarorganisation och fackliga motparter. Kan lätt bli en stökig historia. Vi hanterar sådana tvister genom formella och interna medlingar istället.

Du kan kallt räkna med att det inte blir några strejker så länge kollektivavtalet gäller. Tack vare vårt unika huvudavtal har vi inte haft en enda arbetsmarknadskonflikt sedan starten år 1943.

Tjänster, blanketter, checklistor och mallar

Blanketter, checklistor och mallar

Allt det där praktiska på en armlängds avstånd

När du är medlem hittar du alla blanketter, checklistor och mallar du behöver här på webbsajten. Du får ett konto så du kan logga in, och då kommer arbetsgivarvärlden att öppna sig.

Det finns exempelvis verksamhetsanpassade anställningsavtal, besked om uppsägning, information om föräldraledighet, rehabilitering, arbetsanpassning, semesterledighet och mycket mer praktiskt.

Tjänster, låga avgifter

Låga avgifter på sista raden

Utmana dina föreställningar om vad kvalitet kostar

Goda råd är vanligtvis dyra. Men det behöver inte vara så. Arbetsgivarföreningen KFO har låga medlems- och serviceavgifter. Det märker du när du jämför med andra arbetsgivarorganisationer. Se själv — räkna ut din medlemsavgift här.

Nyfiken på medlemskap?

Kul, då vill vi gärna veta mer om dig.

Medlemsansökan

…eller läs vår story först.