Organisation och styrelse

Verksamheten utövas dels i Arbetsgivarföreningen KFO och dels i servicebolaget Athene Arbetsgivarservice AB.

KFOs styrelse

Ordinarie ledamöter

Leif Linde, Ordförande, VD, Riksbyggen, Stockholm
Anders Stake, Vice ordförande, VD, Coop Mitt, Gävle
Britt Hansson, VD och koncernchef, OK ek för, Stockholm
Cecilia Blanck, Verksamhetschef, Brukarkooperativet JAG Service AB, Stockholm
Gordon Hahn, Ordförande, Coompanion Sverige, Stockholm
Jonas Nygren
Förbundschef, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Stockholm
Karin Bartholf, Direktör, Coop Sverige AB, Stockholm
Mimmi von Troil, VD, FSO Fria Förskolor, Göteborg
Tommy Ohlström, VD, KF ek för, Stockholm
Jens Henriksson, VD Folksam, Stockholm
Elisabeth Wallenius, Ordförande, Funktionsrätt, Sverige, Stockholm

Björn Jidéus, KFO, personalföreningsrepresentant

Suppleanter

Karin Goddard, Chef HR, Riksbyggen, Stockholm
Anders Dahlquist-Sjöberg, chefsjurist, KF, Stockholm
Mia Martinsson, HR Direktör, OKQ8 AB, Stockholm
Ingrid Wikström, NÄRA AB, Vallentuna
Marita Öberg Molin, Verksamhetsledare, Coompanion Västmanland, Västerås
Eva Hagberg, chef HR, Folksam, Stockholm
Anna Maria Sondell, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Stockholm
Yvonne Celsing, chef Lön & HR-/Lönesystem, Coop Sverige AB, Stockholm
Ines Uusman, styrelseledamot, Funktionsrätt, Sverige, Stockholm 
Pia Carlsson Törnqvist, Varumärkes- och organisationschef, KF ek för, Stockholm
Peter Andersson Plitz, FSO Fria förskolor

Christer Johansson, KFO, personalföreningsrepresentant

Revisorer

Ordinarie: Johan Rönnkvist, PwC
Suppleant: Veronica Carlsson, PwC

Valberedning

Ordinarie

Robert Söderhjelm, CFO, Riksbyggen, Stockholm
Karina Lindgren, Ordförande, Coompanion Fyrbodal, Trollhättan 

Suppleanter

Bo Kärreskog, Ledamot av Konsum Götas styrelse, Gislaved
Susanne Vinderå, Verksamhetsledare, Coompanion Västernorrland