Vad är kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund.

Kollektivavtalet reglerar löne- och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för dem som arbetar på företaget.

De flesta företag i Sverige följer idag kollektivavtal. Tanken med ett kollektivavtal är att parterna, det vill säga arbetsgivare och fack, tillsammans kan komma överens om villkor som passar verksamheten. Bland annat kan man anpassa arbetstidsregler och andra lagstadgade bestämmelser så att de passar för just er verksamhet.

Vad är speciellt med KFO:s kollektivavtal?

Som medlem i KFO omfattas ni av ett eller flera kollektivavtal, som vi har tecknat med berörda fackliga organisationer. Kollektivavtalet ger er bra förutsättningar att konkurrera med övriga branschen och att vara en attraktiv arbetsgivare. Till exempel omfattas era anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Det betyder förstås att kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när ni rekryterar personal.

Dessutom råder fredsplikt, det vill säga ni kan räkna med att det inte blir några strejker så länge som kollektivavtalet gäller. Faktum är att KFO inte har haft en enda konflikt sedan starten år 1943.