Kollektivavtal: Guide för arbetsgivare

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Arbetsgivarföreningen KFO. (Fremia den 1 jan 2021.) Vi är måna om att servicenivån håller toppklass.

Kollektivavtalet reglerar löne- och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för alla som är anställda på företaget.

De flesta företag i Sverige följer idag kollektivavtal. Hela 90 procent av alla anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats. Tanken med kollektivavtal är att parterna, arbetsgivare och fackförbund, tillsammans kommer överens om villkor som passar verksamheten.

Bland annat kan du anpassa arbetstidsregler och andra lagstadgade bestämmelser så att de passar för just din verksamhet.

Vad är speciellt med våra kollektivavtal?

Som medlem i Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) omfattas din verksamhet av ett eller flera kollektivavtal som vi tecknar med berörda fackliga organisationer.

Kollektivavtalet ger dig som arbetsgivare bra förutsättningar att konkurrera med övriga i branschen och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Läs mer om vad som ingår i medlemskapet.

Dessutom råder fredsplikt. Det vill säga, att du kan räkna med att det inte blir några strejker så länge kollektivavtalet gäller. Faktum är att vår arbetsgivarorganisation inte har haft en enda konflikt sedan starten år 1943.

Kollektivavtal för medlemmar

Kollektivavtalsanpassat innehåll

Logga in för att se dina kollektivavtal. Inte medlem? Ansök om medlemskap.