Kollektivavtal: Guide för arbetsgivare

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i vad vi jobbar med här på Arbetsgivarföreningen KFO.

Kollektivavtalet reglerar löne- och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för dem som arbetar på företaget.

De flesta företag i Sverige följer idag kollektivavtal. Tanken med ett kollektivavtal är att parterna, arbetsgivare och fackförbund, tillsammans kommer överens om de villkor som passar verksamheten bäst.

Bland annat kan arbetstidsregler och andra lagstadgade bestämmelser anpassas efter verksamheten.

Vad är speciellt med KFO:s kollektivavtal?

Starkt arbetsgivarvarumärke

Som medlem i Arbetsgivarföreningen KFO omfattas ditt företag av ett eller flera kollektivavtal tecknade med motsvarande en eller flera fackliga organisationer.

Kollektivavtalet ger dig bra förutsättningar att konkurrera med andra företag i branschen och att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är förmånligt och ger ditt arbetsgivarvarumärke extra glans. Det har du fördel av när du vill attrahera och behålla skicklig arbetskraft.

Bra försäkringslösningar till bästa paketpris

Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Att köpa motsvarande försäkringsskydd på den öppna marknaden går visserligen att göra. Men det blir långt mycket dyrare. Inom kollektivavtalet är avgifter och kostnader pressade till ett absolut minimum.

Lugn och ro

Dessutom råder fredsplikt. Du kan räkna med att det inte blir några strejker så länge som ditt företag omfattas av vårt huvudavtal. Faktum är att Arbetsgivarföreningen KFO inte har haft en enda konflikt sedan starten år 1943.