Media, kommunikation och kreativa näringar

Det nya kollektivavtalet för media, kommunikation och kreativa näringar är utvecklat i nära samarbete med branschen och innehåller unika anpassningar som innebär goda villkor både för företag och medarbetare. Ett kollektivavtal signalerar seriositet och långsiktig hållbarhet och är ett kvalitetsmärke gentemot såväl uppdragsgivare som anställda.

Kollektivavtalet utmärks av en långtgående branschanpassning. Lönebildningen sker på företaget i en dialog mellan chef och medarbetare. Det innebär att löneökningar utgår från verksamhetens och medarbetarnas resultat, förutsättningar och behov i stället för att förhandlas centralt mellan parterna. 

Vad som gör avtalet unikt på svensk arbetsmarknad är att arbetstidsregleringen utgår från hur människor faktiskt jobbar i branschen. Att normen är oreglerad arbetstid innebär inte att medarbetarnas arbetsmiljö äventyras, tvärtom har de samma skydd som tidigare - samtidigt som verksamhetens behov kommer först. Även regleringen av föräldralön är anpassad efter branschens villkor och behov. 

Att avtalet är tecknat mellan enbart två parter, Arbetsgivarföreningen KFO och DIK, och löper tillsvidare ger goda förutsättningar för konstruktiv utveckling och smidigare hantering när parterna ser behov av ytterligare anpassning. 

KFO kommer tillsammans med DIK kontinuerligt utvärdera och förbättra avtalet så att det alltid speglar förutsättningarna för branschen.

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om vad medlemskapet i Arbetsgivarföreningen KFO innebär? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Följande fel uppstod
Medlemsansökan