Remisser och skrivelser

KFO är remissinstans och bedriver ett omfattande arbete med remissvar, skrivelser och uppvaktningar i angelägna frågor. Här kan du läsa och ta del av våra remissvar och skrivelser i frågor som är särskilt viktiga för oss och våra medlemmar. Vill du ta del av tidigare material, kontakta info@kfo.se.