Intressepolitiskt program

För tillväxt och utveckling, 2018–2020

Därför att vi vill skapa möjligheter i samhället

Sverige präglas i det allmänna medvetandet av en polariserad uppdelning i offentlig sektor och privat företagande. I praktiken hamnar många verksamheter utanför denna uppdelning, som exempelvis kooperativa och idéburna företag eller civilsamhällets organisationer. Dessa sektorer, där våra medlemmar finns, vill vi vara med och driva utvecklingen av.

Sverige växer med idéburet företagande och engagerade arbetsgivare.

Central funktion i samhällsbygget

Verksamheter av den här arten fyller en central funktion i samhället och har genom historien utmanat etablerade strukturer och varit upphov till innovation och utveckling. Arbetsgivarföreningen KFO organiserar alla dessa typer av verksamheter.

I den allt hårdare kampen om morgondagens medarbetare har det kooperativa och idéburna företagandet en unik konkurrensfördel – tydliga värderingar. Lön och goda anställningsvillkor är hygienfaktorer ur rekryteringssynpunkt, men allt fler vill arbeta i företag med en uttalad vilja att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Varför så få i Sverige?

6,5 procent av arbetskraften inom Europa, motsvarande över 13,6 miljoner människor, är anställda i kooperativa och idéburna företag och i civilsamhällets organisationer. I Sverige är motsvarande siffra 4,5 procent.

Det är tydligt att det finns en stor potential för dessa verksamheter. Faktum är att förutsättningar för kooperativa och idéburna företag och organisationer i Sverige är sämre än i EU och de flesta andra länder. Inom välfärden i Sverige, för att ta ett exempel, har det under de senaste åren skett en koncentration kring ett antal riskkapitalägda koncerner. Här har varken kooperativa eller idéburna företag och organisationer kunnat hävda sig.

Sverige utmärker sig som ett land med en mycket liten andel av idéburna utförare av offentligt finansierad välfärd. Arbetsgivarföreningen KFO vill medverka till att vända på den utvecklingen.

Framtiden är idéburen och hållbar

Vi menar att våra medlemmar utgör en kärna i svenskt närings- och samhällsliv. Gemensamt är att de driver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige. Och vinsterna kommer Sverige till del genom att de återinvesteras i verksamheten och på så vis bidrar till en hållbar utveckling. En del av våra medlemmar är relativt nystartade, men många har berikat samhället i mer än 150 år.

Hur påverkas dessa verksamheter av de betydande samhällsförändringar som vi ser omkring oss? Hur förhåller vi oss till förändringar i omvärlden oavsett om det gäller det växande intresset för hållbarhetsfrågor och värderingars betydelse eller den offentliga sektorns framtida djup och räckvidd?

Vi driver opinion

Som stark och oberoende part har vi möjlighet att driva opinionsarbete om kooperativt och idéburet företagandet för att påverka regering, myndigheter och andra beslutsfattare att prioritera, tillgodose och respektera våra medlemmars behov. Genom att arbeta med både arbetsgivarfrågor och intressepolitik vill vi stärka konkurrenskraften för våra tusentals medlemsföretag, bidra till tillväxt och utveckling av vår sektor och värna en pluralism av ägarformer.

Nyfiken på medlemskap?

Kul, då vill vi gärna veta mer om dig!

Medlemsansökan

…eller läs mer om våra tjänster först.

Publicerad
den 9 juli, 2015
Uppdaterad
för 29 dagar sen