Intressepolitik

KFO driver intressepolitiska frågor som är viktiga för våra medlemmar.

En stark arbetsgivarorganisation i dagens Sverige måste driva medlemmarnas intressen både vid förhandlingsbordet och på den politiska arenan. KFO har en unik möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en riktning som gynnar våra medlemmar. Vi bedriver ett långsiktigt arbete för att förbättra villkoren och öka förståelsen för kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsföretag och civilsamhällets aktörer. Den långsiktighet som utmärker dessa verksamheter är en stadig grund för ett företagande som lönar sig i längden.