Hoppa till huvudinnehåll

Vi använder kakor på vår webbsajt. När du använder våra webbtjänster accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

För engagerade arbetsgivare

Vi är arbetsgivarorganisationen för kooperativa företag, civilsamhällets organisationer, idéburen välfärd och samhällsnyttiga verksamheter.

Ta rundturen

Vår profil som arbetsgivarorganisation

Kooperativa företag

Kooperativa och ömsesidiga verksamheter har en lång tradition i Sverige. De står för ständigt aktuella värden som konsumentmakt, ekonomisk transparens, hållbar produktion, kundnytta och långsiktiga vinster. Och det är i den berättelsen vi har vårt ursprung sen år 1943.

Civilsamhällets organisationer

Civilsamhället är en lika stor som skiftande sektor i Sverige. Vi värnar både dess organisationer och dess anställda. Vi utvecklar moderna, verksamhetsanpassade kollektivavtal efter civilsamhällets särskilda villkor och förutsättningar.

Idéburen välfärd

När sociala mål väger tyngre än ekonomiska så växer Sverige. Då återinvesteras vinster i verksamheter där goda idéer gör samhället nytta. De idéburna företagen driver på utvecklingen av bland annat välfärden i Sverige och spelar stor roll i samverkan med näringslivet. Men vi behöver bli fler.

Samhällsnyttiga företag

I hög utsträckning bidrar samhällsnyttiga företag, exempelvis de arbetsintegrerande sociala företagen, med att ta tillvara kompetens som av olika anledningar för tillfället står en bit utanför den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är solklart överordnat vinsten.

Föreningen består av 4 000 medlemmar med 135 000 anställda. En del av oss är relativt nystartade men många av oss har berikat samhället i mer än 150 år. Här ser du några exempel på vilka vi är.

Kooperativa Förbundet
Coop, medlem i Arbetsgivarföreningen KFO
Folksam, medlem i Arbetsgivarföreningen KFO
Riksbyggen
Brukarkooperativet JAG, medlem i Arbetsgivarföreningen KFO
Magelungen, skol- och behandlingsverksamhet
Folkets hus och parker
RFSU, Riksfurbundet för sexuell utveckling
Funktionsrätt Sverige
We Effect
Basta rehabilitering och socialt företagande
Skoopi
Yallatrappan
KRIS, Kriminellas revansch i samhället
OK
OKQ8
Hälsorum Offerdal
Coompanion
Bromma Enskilda Skola
STIL personlig assistans, Stiftarna av Independent Living
Göteborgskooperativet för Independent Living
ABF
Bönorna i Handen
Familjens Jurist
BVC Knoppen
Amnesty International
Förenade Care
Ulna Förskolor
Fonus
Forum Syd
JAK medlemsbank
Hälsocentralen Akka

Glöm inte att läsa på sista raden

I ett och samma medlemskap får du

Kort sagt all arbetsgivarservice på ett ställe. Läs gärna mer om vad som ingår i medlemskapet. Men det stannar inte där. Vi tycker också att du ska läsa på sista raden.

Eftersom vi är en ideell förening är vi djupt engagerade i att hålla dina medlemsavgifter och försäkringskostnader låga.

Se vad medlemskapet kostar