För engagerade arbetsgivare

Branschanpassade kollektivavtal för arbetsgivare som driver kooperativa och värderingsstyrda företag, civilsamhällets organisationer och idéburen verksamhet.

Detta ingår i medlemskapet

Mats Wingborg, skolor i motvind

Vår profil som arbetsgivarorganisation

Kooperativa företag

Kooperativa och ömsesidiga verksamheter har en lång tradition i Sverige. De står för ständigt aktuella värden som konsumentmakt, ekonomisk transparens, hållbar produktion, kundnytta och långsiktiga vinster. Och det är i den berättelsen vi har vårt ursprung sen år 1943.

Civilsamhällets organisationer

Civilsamhället är en lika stor som skiftande sektor i Sverige. Vi värnar både dess organisationer och dess anställda. Vi utvecklar moderna, verksamhetsanpassade kollektivavtal efter civilsamhällets särskilda villkor och förutsättningar.

Idéburen välfärd

När sociala mål väger tyngre än ekonomiska så växer Sverige. Då återinvesteras vinster i verksamheter där goda idéer gör samhället nytta. De idéburna företagen driver på utvecklingen av bland annat välfärden i Sverige och spelar stor roll i samverkan med näringslivet. Men vi behöver bli fler.

Samhällsnyttiga företag

I hög utsträckning bidrar samhällsnyttiga företag, exempelvis de arbetsintegrerande sociala företagen, med att ta tillvara kompetens som av olika anledningar för tillfället står en bit utanför den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är solklart överordnat vinsten.

Glöm inte att läsa på sista raden

I ett och samma medlemskap får du

Kort sagt all arbetsgivarservice på ett ställe. Läs gärna mer om vad som ingår i medlemskapet. Men det stannar inte där. Vi tycker också att du ska läsa på sista raden.

Eftersom vi är en ideell förening är vi djupt engagerade i att hålla dina medlemsavgifter och försäkringskostnader låga. Och du vill förstås se det med egna ögon.

Se vad medlemskapet kostar