KFO Personlig Assistans

Genom branschorganisationen KFO Personlig Assistans har medlemmarna en gemensam företrädare för idédriven och idéburen assistans.

Avtalsområdet personlig assistans består av drygt 500 medlemmar med 33 500 anställda. Bland medlemmarna finns brukarkooperativ i ideella eller ekonomiska föreningar, ägarledda företag och egna arbetsgivare. Gemensamt är att de är tydligt idédrivna och att de ofta har egna erfarenheter av funktionsvariationer och personlig assistans.

 

 

Nyheter och omvärldsbevakning du har nytta av i ditt jobb som arbetsgivare inom personlig assistans