Medlemskap som lönar sig

• Låga medlems- och serviceavgifter
• Verksamhetsanpassat kollektivavtal
• Personlig rådgivning
• Pension- och försäkringslösningar
• Blanketter, checklistor och mallar
• Utbildningar

Bli medlem i arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle.

Vårt jobb är att teckna verksamhetsanpassade kollektivavtal och att stötta våra medlemmar i både stora och små arbetsgivarfrågor. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal bort. Hos oss är alla typer av bolagsformer välkomna, såväl aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, ideella föreningar som stiftelser. Det finns många bra skäl till att vara medlem hos oss!

Bli medlem

 

Personlig rådgivare

Alla medlemmar får en personlig rådgivare eller rådgivargrupp som ni kan kontakta när ni har frågor eller funderingar. Rådgivarna är specialiserade på just ert verksamhetsområde. Det personliga stödet och möjligheten att använda KFO som bollplank uppskattas av många av våra medlemmar.

Arbetsgivarjour

Om er personliga rådgivare inte skulle vara tillgänglig, kan ni alltid ringa arbetsgivarjouren, som har öppet vardagar kl. 8.30-16.30. 

Blanketter, checklistor och mallar

Dygnet runt, året runt, hittar ni bra information på KFOs webbplats. Här finns blanketter, broschyrer, checklistor och mallar som ni har nytta av som arbetsgivare. Det finns exempelvis verksamhetsanpassade anställningsavtal, besked om uppsägning, broschyrer om föräldraledighet, rehabilitering, arbetsanpassning, semester och mycket mer. 

Kompetenshöjande utbildningar

Kunskap är nyckeln till framgång. Därför arrangerar vi en rad utbildningar för er som arbetsgivare. Det kan till exempel handla om arbetsrätt, upphandling, arbetsmiljöarbete och ledarskap. Ni hittar hela utbudet under rubriken "Utbildning".

Verksamhetsanpassade kollektivavtal

Som medlem i KFO omfattas ni av ett eller flera kollektivavtal, som vi har tecknat med berörda fackliga organisationer. Kollektivavtalet ger er bra förutsättningar att konkurrera med övriga branschen och att vara en attraktiv arbetsgivare.

De flesta företag i Sverige följer idag kollektivavtal. Tanken med ett kollektivavtal är att parterna, det vill säga arbetsgivare och fack, tillsammans kan komma överens om villkor som passar verksamheten. Bland annat kan man anpassa arbetstidsregler och andra lagstadgade bestämmelser så att de passar för just er verksamhet. Läs mer om de olika kollektivavtalen under rubriken "Bli medlem".

Trygga pensions- och försäkringsvillkor

Som medlem i KFO omfattas era anställda av kollektivavtalade försäkringar som kompletterar de lagstadgade försäkringarna. Dessa ger era medarbetare extra ekonomisk trygghet som pensionär, vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och dödsfall. Försäkringarna omfattar alla anställda på lika villkor och ingen individuell hälsoprövning behöver göras. Mer information om premier med mera hittar ni hos respektive försäkringsgivare. De trygga pensions- och försäkringslösningarna gör att kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när ni rekryterar personal.

Juridisk hjälp

Genom vår rådgivning får ni goda möjligheter att förebygga konflikter och tvister. Inför en lokal förhandling kan ni alltid få råd av våra rådgivare. Om ni inte löser frågan lokalt, kan det bli en central förhandling. I värsta fall kan frågan gå till Arbetsdomstolen. Ni kan vara trygga med att vi företräder er som arbetsgivare hela vägen, med arbetsrättslig och juridisk expertis. 

Inga strejker

Ni kan räkna med att det inte blir några strejker så länge som kollektivavtalet gäller. Tack vare vårt unika huvudavtal har vi inte haft en enda arbetsmarknadskonflikt sedan starten 1943. I vanliga fall är strejk och lockout det yttersta sättet att lösa en intressekonflikt mellan arbetsgivarorganisation och de fackliga motparterna. Eftersom KFO inte är en konfliktorganisation, hanterar vi istället sådana tvister genom formella och interna medlingar.

Låga avgifter

KFO har låga medlems- och serviceavgifter som bygger på årslönesumma och antal anställda. Under rubriken "Vad kostar det?" finns en räknesnurra som visar vad ni skulle betala för medlemskapet.

Räkna ut er medlems- och serviceavgift.

Gör så här för att bli medlem

Fyll i uppgifter om er verksamhet i formuläret nedan och skicka till KFO. Inom en vecka blir ni kontaktade av KFOs rådgivare för att gå igenom vilket eller vilka kollektivavtal och pensions- och försäkringslösningar som passar er verksamhet.