Skapa konto

Er verksamhet väljer själv vilka användare som ska ha tillgång till webbplatsen.

Alla medlemsföretag har en KFO-adminstratör som kan lägga till, ändra och ta bort användare. Vänd dig till KFO-administratören på din arbetsplats för att få ett användarkonto till webbplatsen.

Vet du inte vem som är KFO-adminstratör på din arbetsplats? Mejla support@kfo.se eller ring 08-702 54 00 så hjälper vi dig med kontaktuppgifter.