Vad är samhällsnyttiga företag?

Samhällsnyttiga företag bedriver långsiktiga, hållbara och värdeskapande verksamheter. De bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att koppla affärsmässig logik till samhälleliga mål.

Att leverera samhällsnyttiga varor och tjänster ställer höga krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, liksom transparens och tydlighet. Våra medlemmar levererar dagligen dessa tjänster under affärsmässiga former. Vi hittar de samhällsnyttiga företagen inom en rad områden: Bostadsbyggande, fastighetsförvaltning, hushållsnära tjänster, utbildning, personlig assistans, vård, skola och omsorg samt många andra branscher. I hög utsträckning bidrar samhällsnyttiga företag, till exempel genom de arbetsintegrerande sociala företagen, att ta tillvara kompetens som av olika anledningar för tillfället står en bit utanför den reguljära arbetsmarknaden.

KFO vill förbättra förutsättningarna för samhällsnyttiga företag och stärka deras möjlighet att växa och utvecklas. Det svenska näringslivet behöver en mångfald av olika företag som drivs med affärsmässiga förtecken och en uttalad ambition att bidra till en positiv samhällsutveckling.

KFO vill stärka de samhällsnyttiga företagens förutsättningar genom att:

  • Underlätta för stat, kommuner och landsting att sluta avtal med samhällsnyttiga företag.
  • Bedriva utvecklingsarbete för ledning och styrning av samhällsnyttiga företag.