Vad kostar det?

Vad du betalar för medlemskapet i Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021)

En fullt rimlig fråga, givetvis. Till att börja med kan det vara bra att veta att du får en av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter. Det märker du snart när du jämför med andra.

Använd räknaren

Räkna ut din medlems- och serviceavgift

Här räknar du själv ut vad just din verksamhet betalar för att vara medlem. Ange verksam­hetens totala årslönesumma så ser du strax vad du betalar totalt per år för ett medlemskap i föreningen.

Följande fel hittades i formuläret
Vad ingår i medlemsavgift ?
Vad ingår i medlemsavgift ?

Vad du betalar för

Inte bara är kostnaderna förhållandevis låga. Hos oss samlar du alla arbetsgivarfrågor på ett ställe.

Vi är en fullservicebutik för arbetsgivare inom våra sektorer, (kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd, samhällsnytta) med kollektivavtal, arbetsrättslig rådgivning, kvalificerad chefsutbildning, politisk påverkan och egna pensions-, försäkrings- och omställningslösningar, i ett och samma medlemskap. Läs mer om vad som ingår i medlemskapet

Tre delar

Kostnaden för medlemskap i Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) är uppdelad i tre delar.

  1. Medlemsavgift
  2. Serviceavgift
  3. Kollektivavtalad försäkring.

Medlemsavgift och serviceavgift, arbetsgivarorganisation

Kostnader behöver inte vara avgörande vid en jämförelse. Men varför ska du betala mer än nödvändigt?

Medlemsavgift och serviceavgift

Dels betalar du en fast medlemsavgift för att vara medlem i föreningen. Och dels betalar du en serviceavgift för att få en professionell arbetsgivarservice (NKI > 80, 2017), med din egen personliga rådgivare, kvalificerade utbildningar i bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö och så vidare. Läs mer om vad som ingår i medlemskapet.

Kollektivavtalad försäkring

Den tredje delen är kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Den delen faktureras inte av oss, utan av de försäkringsbolag och administrativa valcentraler som ingår i vårt upphandlade och extremt prispressade försäkringspaket. Det här försäkringspaketet är förhandlat med bland andra LO och PTK och framtaget i samarbete med Folksam. Läs mer om avtalsförsäkring KFO–LO.

Ett kollektivavtalat försäkringspaket är praxis på svensk arbetsmarknad. I samband med att ditt företag blir medlem i en arbetsgivarorganisation förbinder du dig att teckna en kollektivavtalad pensions- och försäkringslösning för dina anställda. Det gäller alltså inte enbart medlemskap hos oss.

Jämför gärna med andra

Däremot kan kostnaderna variera olika arbetsgivarorganisationer emellan. Här har vi ett av arbetsmarknadens mest förmånliga paketerbjudanden. Självklart handlar inte allt om pengar. Men nu var det ju kostnaderna vi skulle prata om.

Så räknas kostnaderna ut

Så räknas medlemsavgiften ut

BeräkningsbasFöretagets årslönesummaMedlemsavgift per år
3,35 % av pbb 0–1 324 400 kr
(mindre än eller lika med 28 pbb)
1 585 kr
7,81 % av pbb > 1 324 400 kr
(större än 28 pbb)
3 694 kr

PBB är förkortning för prisbasbelopp.

Så räknas serviceavgiften ut

AvgiftstypFöretagets årslönesummaServiceavgift per år
MinMax
Rörlig 1 182 500 001 kr 0,04 %
473 000 001 kr 1 182 500 000 kr 2019 0,05 %
212 850 001 kr 473 000 000 kr 0,11 %
1 324 401 kr 212 850 000 kr 0,16 %
Fast 0 1 324 400 kr 2 325 kr

2019: Vi sänkte från 0,08 % till 0,05 % av årslönesumman efter stämmobeslut.

Så räknas försäkringspremierna ut

Premier för kollektiavtalad pension, försäkring och omställning beror på avtalsområde, ålder på dina anställda etc. Här måste du kontakta oss för att få mer exakta besked. Läs mer om pension och försäkring.

För medlemmar med avtal för personlig assistans

Medlemmar som ingår i bransch personlig asstistans betalar en tilläggsavgift för intressepolitiskt arbete. Läs mer om vårt intressepolitiska program och om KFO personlig assistans. (Fremia personlig assistans från den 1 jan 2021.)

Företagets årslönesummaTilläggsavgift
0–1,2 Mkr 1 500 kr
1,2–6 Mkr 2 500 kr
6–10 Mkr 3 500 kr
10–14 Mkr 4 500 kr
14–18 Mkr 5 500 kr
18–24 Mkr 6 500 kr
24–44 Mkr 7 500 kr
44–70 Mkr 15 000 kr
70–100 Mkr 22 500 kr
100–150 Mkr 30 000 kr
150–210 Mkr 37 500 kr
210–260 Mkr 45 000 kr
> 260 Mkr 52 500 kr
Publicerad
den 10 juli, 2002
Uppdaterad
för 9 dagar sen