Semester och ledighet

Semestertiden närmar sig. Men när behöver du som arbetsgivare vara klar med semesterplaneringen? Och vad gäller när du ska säsongsanställa eller anställa ungdomar?

Arbetsgivaren ska lägga ut fyra sammanhängande ledighetsveckor under juni–augusti. Beslut om när semesterperiod är förlagd ska arbetsgivaren ge minst två månader i förväg. Det innebär att du måste måste påbörja semesterplaneringen i god tid.

Läs de vanligaste frågorna om semester och ledighet från vår arbetsgivarjour

Det är inte helt ovanligt att många på samma arbetsplats vill ha semester under samma period. Småbarnsföräldrar kanske kräver ledighet när fritids och förskola håller stängt, någon vill endast ha sammanhängande semester och andra vill sprida ut sin.

Arbetsgivaren bestämmer tidpunkt för semester

Om ni inte kommer överens

Det är du som är arbetsgivare som bestämmer när de anställda ska ha semester. Men det sker oftast genom överenskommelser med de anställda. Om ni inte kan komma överens så är det arbetsgivaren som bestämmer när anställda ska ha semestern. Om du och den anställde inte är överens om när semestern ska vara ska du ge den anställde besked om detta två månader innan.

Om den anställde inte vill eller kan spara semesterdagar

Om den anställde inte vill eller kan spara semesterdagar så är det arbetsgivarens skyldighet att se till att alla dagar läggs ut. Detta kan då innebära att semester måste förläggas till tider då den anställde inte vill ha semester. När semesterdagarna behöver läggas ut beror på om semesterår och intjänandeår är kollektivavtalsreglerat eller om semesterlagens bestämmelser tillämpas.

Ta in önskemål och se om dessa fungerar med verksamheten i annat fall är det arbetsgivaren som ska lägga ut alla betalda dagar.

Semester kan inte bytas mot pengar

Det finns ingen möjlighet att byta semesterdagar mot pengar. Det kan bara ske om semester inte har kunnat läggas ut, på grund av sjukdom, tjänstledighet och så vidare. Det finns ingen rätt för den anställde att välja att kombinera semester med kompdagar. Det är arbetsgivaren som bestämmer om utläggning av både semester och komptid. Vad gäller komptid så är det den anställde som frågar om kompledighet kan tas ut och arbetsgivaren som beviljar eller inte.

Checklista för semesterplaneringen

  1. Fundera igenom vad som är viktigt för din verksamhet och stolpa ner vad det är som gäller vid semesterplanering. Det kan vara frågor som när planeringen ska vara klar, om vissa grupper ska tas extra hänsyn till eller om det finns en viss period då du vill att huvuddelen av semestern ska förläggas.
  2. Hur viktigt är det att din verksamhet rullar på som vanligt? Det kanske är så att du kan dra ner på verksamheten under en period och låta så få som möjligt jobba.
  3. Informera dina medarbetare om att börja titta på vilken eller vilka perioder de vill vara lediga. Att använda rullande semesterschema kan vara en bra idé då semesterperioderna blir tydliga.
  4. Ha en tanke om hur semesterplaneringen ska se ut men låt alla medarbetare komma till tals i samverkan. Det är viktigt att alla får förståelse för varandras hemmasituationer. Det är enklare att ta på sig ett arbetspass om man vet att kollegan har ett större behov av att vara hemma – just den här gången.
  5. Det är bra om medarbetarna kan vara eniga med hur ledigheten fördelas men kom ihåg att det trots allt arbetsgivaren som bestämmer. Det är arbetsgivarens ansvar att se till verksamhetens behov även under semestertider. Sätt ner foten och förklara varför du tog just det beslutet. Kom dock ihåg att arbetsgivaren måsta fatta beslut om utlägg två månader innan semestern inleds.
  6. För att verkligen kunna koppla av behövs en längre sammanhängande ledighet. Det gäller både dina anställda och dig. Du har ett helt år framför dig där du ska driva och leda organisationen.

Semester till sommarjobbare

Om en anställning ska pågå högst tre månader, kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att betald semesterledighet inte är aktuellt, utan att semesterersättning ska betalas istället. För den som är anställd längre tid än tre månader ska betald semesterledighet ges.

(En annan sak är att semestern inte alltid hinner läggas ut under en kortare anställning, beroende på hur kollektivavtalets regler ser ut.)

Detta innebär att för sommarjobbare (som sällan är anställda mer än tre månader) bör normalt avtalas att semesterersättning ska betalas. Hur semesterersättningen beräknas regleras i varje branschs kollektivavtal. Semesterersättningen ska utbetalas senast en månad efter anställningens upphörande. Kontrollera särskilt vad som gäller i ditt kollektivavtal.

Säsongsanställning

Ibland kan det vara aktuellt att anställa så kallade säsongsarbetare. Säsongsarbeten kan vara olika långa men endast utföras under en viss del av året. Exempel på sådana arbeten är turistverksamhet, bärplockning och snöskottning.

Om den säsongsanställde personen har varit anställd på företaget mer än 6 månader under de senaste två åren har hen företrädesrätt till en ny säsongsanställning. Går inte detta måste du som arbetsgivare meddela personen minst en månad före den nya säsongen skriftligen.

Försäkring för säsongsanställda

Alla anställda omfattas av avtalsförsäkringarna. Skyddet gäller för alla anställda från och med den första arbetade timmen och den första intjänade kronan oavsett anställningsform, längd på anställning, antalet arbetade timmar eller ålder. Det innebär att även utländska medborgare och skolungdomar omfattas av försäkringar, dock är skyddet begränsat för den som är under 16 år.

Ålderspension betalas bara för anställda som under året uppnått 25 års ålder. Informera gärna dina säsongsanställda att på arbetsplatsen finns försäkringar för inkomstförlust som orsakats av arbetsskador, sjukdom och dödsfall.

Kom ihåg att upprätta ett anställningsavtal. Glöm inte bort att även ett muntligt avtal gäller men vissa uppgifter måste anställda få skriftligen.