Hoppa till huvudinnehåll

Vi använder kakor på vår webbsajt. När du använder våra webbtjänster accepterar du också att information om ditt besök lagras i din webbläsare.

Medicinska kontroller på jobbet

Inom vissa branscher behöver det finnas tydliga processer för obligatoriska läkar- och hälsoundersökningar. Dessa så kallade medicinska kontroller är viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att kunna garantera en säker och trygg arbetsmiljö. Syftet är att förebygga olyckor och arbetsrelaterad ohälsa.

Vilka medicinska kontroller som behöver göras beror på verksamheten i respektive bransch. De kan omfatta personal inom handel, både butik och lager, vård och omsorg, nattbemannade bensinstationer, personlig assistans och så vidare.

Hur ser kraven ut?

I sällsynta fall är hälsoundersökningarna tvingande. Det gäller arbete med farliga ämnen eller uppgifter som innebär hög fysisk påfrestning, liksom mastarbete eller kemdykning. Arbetet får då bara uträttas av de arbetstagare som har genomgått en tjänstbarhetsbedömning.

Men de flesta medicinska kontroller är att betrakta som förmånliga för de anställda, då de ger en extra trygghet. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda hälsoundersökningen, men arbetstagaren är inte skyldig att medverka.

Det finns två typer av medicinska kontroller

  • De som måste genomföras för att en person ska få utföra arbetsuppgiften.
  • De som arbetsgivaren är skyldig att erbjuda, men arbetstagaren i sin tur kan neka till.

Regler för handintensivt arbete införs

Arbetet pågår just nu med att uppdatera föreskrifterna och beräknas vara klart i november 2019.

Den stora nyheten är att medicinska kontroller införs för så kallat handintensivt arbete. Repetitiva rörelser som utförs i högt tempo kan skada muskler, senor och vävnad. Särskilt drabbade är de som sitter vid löpande band, men även personer anställda som lagerarbetare, kassapersonal eller personlig assistent kommer troligen att omfattas.

Vad som definieras som handintensivt arbete går redan nu att läsa om på Arbetsmiljöverket. Det kommer att ytterligare förtydligas i de nya föreskrifterna.

Vidare kommer reglerna för nattarbete att anpassas till EU-direktivet och arbetstidslagen. Det händer att vi får frågor av medlemmarna om just medicinska kontroller för nattarbete och den nya definitionen kommer förhoppningsvis att göra det tydligare vad det är som gäller.

Det kommer också att bli lättare att se vilken roll paragrafen riktar sig till – arbetstagaren, arbetsgivaren eller den medicinska personalen? I nuläget har det ibland varit svårt att se.

Vad behöver du som arbetsgivare göra?

Det ingår i arbetsgivarens uppdrag att ha koll på de risker som finns på arbetsplatsen och arbeta förebyggande som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det finns anställda som arbetar med händerna, ofta i ytterlägena med hög belastning och hög frekvens, finns det en risk för skador. Anlita då sakkunnig hjälp som kan komma ut och göra en bedömning på plats, via exempelvis företagshälsovården eller avdelningen för arbets- och miljömedicin som ofta finns på universitetssjukhus.

Arbetsgivarföreningen KFO är remissinstans

Arbetet med just de här föreskrifterna påbörjades under 2014. Under remissprocessen har vi lämnat synpunkter med medlemmarnas perspektiv i åtanke.

Arbetsmiljöverket ser över sina regler löpande och vi på Arbetsgivarföreningen KFO kommer se till att finnas med på ett hörn och fortsatt bevaka och uppmärksamma våra medlemmars intressen.