Övrig ledighet

En anställd kan med stöd av lag eller kollektivavtal rätt att i olika sammanhang vara ledig från sin anställning.

Arbetsgivaren är skyldig att bevilja tjänstledighet från arbetet om arbetstagaren önskar det.

Tjänstledigheten bör bekräftas skriftligt. Dokumentet bör innehålla uppgifter om

  • tjänstledighetsgrund
  • tidsperiod
  • anställningsvillkor vid återinträde i tjänst
  • eventuella förmåner under tjänstledigheten
  • att den anställde har rätt att komma tillbaka
  • arbetsgivaren upprätthåller något försäkringsskydd under tjänstledigheten eller inte