Anställa medarbetare

När du ska anställa är det flera saker du måste ha i åtanke som arbetsgivare. Följ vår guide så undviker du de vanligaste fallgroparna.

När du ska anställa, eller rekrytera, får du inte glömma bort att först se dig om internt. Deltidsanställda eller tidigare anställda kan ha företrädes­rätt.

Ta referenser

För att vara säker på att du anställer rätt person bör du kontrollera och efterforska referenser vid en nyanställning.

Registerkontroll

När ansvaret är särskilt stort

När du anställer en person som ska arbeta med barn och ungdom eller som ska ha ekonomiskt eller annat särskilt ansvar, ska du göra särskild kontroll av att personen inte tidigare är dömd för brott inom det område som personen ska arbeta. Det gäller även personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder samt personal som arbetar vid vissa boenden som tar emot barn.

Utdrag ur belastningsregistret

Den som erbjuds anställning, uppdrag eller praktik ska på begäran visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Reglerna gäller även de som är ledare i olika ideella barnverksamheter.

Att tänka på inför anställning

  • En arbetsgivare får enligt diskrimineringslagen inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete.
  • Om ett avtal om anställning för viss tid träffas utan stöd i vare sig lag eller avtal kan anställningen av domstol förklaras gälla tills vidare.
  • Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) övergår en provanställning automatiskt till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren inte avbryter den senast vid prövotidens utgång. Det samma gäller vid en allmän visstids anställning som varat mer än två år inom de senaste fem åren samt vid vikariat som varat mer än sammanlagt två år inom de senaste fem åren. 
  • Det finns en allmän informationsplikt som säger att arbetsgivaren på en egen välkänd anslagstavla ska informera om lediga tillsvidaretjänster.
  • Kontrollera alltid vad som står i gällande branschavtal eftersom de kan innehålla andra möjliga anställningsformer än de som anges i LAS.
  • Är det en ny befattning som ska inrättas kan det innebära att arbetsgivaren måste förhandla enligt medbestämmandelagen. (Viktigare förändring.)
  • Sådan skyldighet att förhandla kan också föreligga om en chef eller arbetsledare ska anställas.
  • Skriftligt anställningsavtal är alltid att föredra.
  • Använd för säkerhets skull våra blanketter för anställningsavtal.

Uppgift om andras meriter

Till sökanden som inte fick jobbet

Om en arbetsgivare inte anställer en arbetssökande eller väljer att inte ta ut en arbetssökande till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran ska arbetsgivaren på begäran av sökanden lämna en skriftlig uppgift angående vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervju eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Anställd i civilsamhället

Tema ledarskap

Fler än 180 000 personer är anställda inom det svenska civilsamhället. Läs vår forskarrapport Anställd i civilsamhället. Rapporten är den första vetenskapliga studie som undersökt hela gruppen av anställda i sektorn.

Publicerad
den 6 juli, 2015
Uppdaterad
för en månad sen