Personlig skyddsutrustning

Den skyddsutrustning som omfattas av arbetsmiljölagstiftningen är den personliga skyddsutrustningen. För personlig skyddsutrustning finns särskilda föreskrifter.

De föreskrifter som reglerar användning av personlig skyddsutrustning kommer från Arbetsmiljöverket och är uppdelade i olika författningssamlingar. För att få en överblick kan du titta i sammanställningen Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489).

Frågor och svar

Frågor och svar relaterade till coronakrisen när det gäller brist på och användning av personlig skyddsutrustning:

Vad kan arbetsgivare göra om personlig skyddsutrustning, till skydd för anställda som ska utföra arbete där det finns risk för smitta, inte går att få tag på?

Vad kan arbetsgivare göra när anställda uttrycker oro för sin egen och andras hälsa och oro över att skyddsutrustning inte ska räcka till för skydd mot smitta?

Rekommendationer för användning av munskydd och visir

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Publicerad
för 3 månader sen
Uppdaterad
för 3 månader sen