KFO bildar branschorganisation för personlig assistans

Försök att köpa någon annan tjänst för 291 kronor per timme

Cecilia Blanck, ordförande

Nu samlas assistansanordnare inom KFO Personlig assistans för att påverka politiken och säkra assistansens framtid.

Förutsättningarna för att anordna personlig assistans har förändrats och det politiska klimatet har hårdnat de senaste åren.

– Det är ingen tvekan om att KFO Personlig assistans behövs. Det är dags att assistansanordnarna får en enad röst i det politiska påverkansarbetet, säger Cecilia Blanck som är ordförande i branschorganisationen.

”Ohållbar situation”

En viktig fråga i det näringspolitiska arbetet är ersättningen för personlig assistans och den årliga justeringen som sedan år tillbaka inte längre motsvarar kollektivavtalade lönejusteringar

– Branschorganisationen har en viktig uppgift i att föra fram fakta och relevanta underlag om assistansanordnares alltmer ohållbara situation. Den årliga justeringen är så låg att det snart inte finns några pengar att förhandla om. Ytterst handlar det om att värna våra medlemmars existens och valfriheten, säger Hanna Kauppi, intressepolitiskt ansvarig.

Kvalitet viktigt för legitimitet

KFO Personlig Assistans kommer att verka för kvalitetsutveckling som tar utgångspunkt i FN-konventionen och ursprungliga intentioner i LSS förarbeten.

– Att definiera kvalitet i personlig assistans är en utmaning, men viktigt för assistansens legitimitet. Med utgångspunkt i assistanslagstiftningen är det bara möjligt genom direkt  kommunikation med dem som lever med personlig assistans, säger Hanna Kauppi.

Drabbar assistansanvändare

Regeringen har tillsatt en utredning som spänner brett över LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I direktivet till utredningen framgår att besparingar inom assistansersättningen förväntas finansiera en utveckling av övriga LSS.

– Detta ses av assistansanvändarna som ett stort hot mot valfriheten och möjligheterna att leva som andra. KFO kan genom att samordna information från olika anordnare visa att assistansersättningen inte bara är efterfrågad utan också kostnadseffektiv. Försök att köpa någon annan tjänst för 291 kronor per timme, säger Cecilia Blanck.

KFO Personlig assistansKFO personlig assistans företräder drygt 500 medlemmar med 33 000 anställda. Bland medlemmarna finns brukarkooperativ i ideella eller ekonomiska föreningar, ägarledda aktiebolag och egna arbetsgivare. Gemensamt är att de är tydligt idédrivna och att de ofta har egna erfarenheter av funktionsvariationer och personlig assistans. 

KFO Personlig Assistans kommer att verka för:

  1. förutsägbarhet och framförhållning beträffande ersättningssystem, regelverk och uppföljning,
  2. en ersättningsnivå och modell som bättre tar hänsyn till behoven hos assistansberättigade, löneutvecklingen och behovet av kompetensutveckling för personliga assistenter,
  3. en mångfald av utförare med utrymme för mindre företag och idéburen verksamhet,
  4. ett utvecklingsarbete beträffande begreppsdefinitioner, kvalitet och transparens i nära dialog med assistansanvändare.