Prisbasbeloppet beräknat för 2019

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet har beräknats för nästa år.

Statistiska Centralbyrån har i uppdrag av regeringen att beräkna prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. 2019 års belopp är beräknade till:

  • Prisbasbeloppet: 46 500 kronor (en höjning med 1000 kronor jämfört med 2018).
  • Det förhöjda prisbasbeloppet: 47 400 kronor (en höjning med 900 kronor jämfört med 2018).

Nästa års inkomstbasbelopp beräknas av Pensionsmyndigheten under hösten. Basbeloppen ska också fastställas formellt av regeringen.

Relaterad information