De olika basbeloppen

Det finns tre typer av basbelopp. Prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Prisbasbeloppen är främst kopplade till hur priserna utvecklas i Sverige, medan inkomstbasbeloppet är kopplat till löneutvecklingen.

Prisbasbeloppet beror på utvecklingen av konsumentprisindex. Det förhöjda prisbasbeloppet (tidigare kallat enbart förhöjt basbelopp) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

De olika basbeloppen används bland annat för beräkning av pensions- och försäkringsförmåner och våra medlems- och serviceavgifter.

Basbeloppen för 2020

  • Prisbasbelopp: 47 300 kronor
  • Förhöjt prisbasbelopp: 48 300 kronor
  • Inkomstbasbelopp: 66 800 kronor

Här kan du se utvecklingen av basbeloppen sedan 1300-talet. Nej, inte riktigt, men i alla fall från år 1957.

Publicerad
den 28 september, 2015
Uppdaterad
för 8 månader sen