KFO Personlig Assistans i Almedalen

KFO anordnar en rad seminarier och samtal inom området Personlig Assistans i Almedalen 2018.

Seminarier

Vad ska rädda barnen?

Barnkonventionen förskriver tydligt barnens rätt. Ändå är det inte givet att ett barn med omfattande funktionsnedsättningar får personlig assistans eller kan bo med sin familj. Hur kommer det sig? Vad händer med barns rätt till personlig assistans? Ska ett barn få grundläggande behov som hjälp med att andas och att äta tillgodosedda? Och ska också barn med omfattande funktionsnedsättning få växa upp i sin familj?
Tid: 2/7 2018 09:30 - 10:15
Plats: Birgers gränd 1

Vilken betydelse har forskning om personlig assistans i debatt och utredningar?

Personlig assistans har funnits i mer än 20 år och det finns en hel del forskning på området. Men hur känd är forskningen om personlig assistans egentligen? Vilken betydelse har forskningen för debatten och i utredningar om personlig assistans?
Tid: 2/7 2018 10:45 - 11:30
Plats: Birgers gränd 1

Personlig assistans efter valet 2018 - en spaning

Oron för den personliga assistansens utveckling är stor. Vilka frågor hamnar högst på agendan efter valet? Hur tänker partierna kring den personliga assistansen? Bör de som blivit av med assistansen de senaste åren få tillbaka den? Och vad händer med LSS-utredningen?
Tid: 3/7 2018 11:00 - 12:00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Rättsutvecklingen inom personlig assistans - rättspraxis eller politik

Förändrad rättspraxis de senaste åren har fått långtgående konsekvenser för människor med behov av personlig assistans. Hur går det till när avgränsade enskilda domar används i generaliserande tolkningar? Vilken betydelse tillmäts egentligen assistanslagstiftningens ändamål och förarbeten?
Tid: 4/7 2018 14:30 - 15:15
Plats: Birgers gränd 1

Välkomna!