Hitta din försäkring

Vilken pensions- och försäkringslösning som de anställda på ditt företag har beror på vilket eller vilka kollektivavtal ni har.

Ibland har anställda på samma företag olika pensions- och försäkringslösningar. Följ guiden nedan för att hitta vad som gäller för just er.

1. Ta reda på vilket eller vilka kollektivavtal ni har tecknat:

  • Gå till rubriken Mallar. Där hittar ni en lista på vilket eller vilka kollektivavtal som ert företag har tecknat. Notera dessa avtalsnummer. 

2. Ta reda på vilka pensions- och försäkringslösningar som gäller för er:

3. Läs mer om vad som ingår i dessa pensions- och försäkringslösningar:

  • Arbetare - KAP
  • Tjänstemän KTP (KFO-PTK)
  • Tjänstemän KTP (KFO-Handels)