Fristående förskolor, skolor och fritidshem: Uppdaterat kollektivavtal

Ditt kollektivavtal består av många olika överenskommelser som efter hand läggs på hög ovanpå det ursprungliga avtalet. Med jämna mellanrum behöver avtalet ses över och skrivas igenom. Nu har ditt kollektivavtal för fristående förskolor, skolor och fritidshem uppdaterats.

Kollektivavtalet för fristående förskolor, skolor och fritidshem förhandlas med Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) som fackliga motparter.

De viktigaste nyheterna är

Bland fördelarna är att kostnaderna för pension, försäkring och omställning har sjunkit och att kostnaderna för sjuklön och föräldralön blivit lägre.

Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare

För tjänstemän utges föräldralön och sjuklön från och med 15:e dagen som tidigare, för arbetare sker en uppdelning.

Skillnaden i ålder mellan arbetare

De arbetare som omfattas av KTP2 ska liksom tjänstemännen ha föräldralön från arbetsgivaren och sjuklön från och med dag 15 som tidigare.

De arbetare som omfattas av nya pensionsplanen GTP får föräldralön genom FPT och sjuklön från och med 15 dagen genom AGS. Det är således skillnad mellan arbetare som omfattas av KTP2 respektive GTP.

Funderingar eller frågor?

Gunnar Järsjö

Titel
Rådgivare, förskola och skola, tjänstemän inom handeln, industriföretagen, tjänsteföretagen
Telefonnummer
08-702 54 19
E-postadress

Kamilla Rosendahl

Titel
Rådgivare, förskola och skola, hushållsnära tjänster, handeln, ideella organisationer.
Telefonnummer
08-702 54 12
E-postadress
Publicerad
den 30 januari, 2019
Uppdaterad
för 6 månader sen