En tydlig defintion av idéburna aktörer i välfärden

Arbetsgivarföreningen KFO är med i den formella referensgruppen för utredningen En tydlig defintion av idéburna aktörer i välfärden. (Dir 2018:46)

Följ lagstiftningskedjan