Hoppa till huvudinnehåll

Kategori: LAS

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft år 1974. Den var ursprungligen en produkt av den så kallade Åmanska utredningen. Därför kan du ibland höra att anställningsskyddslagen kallas för Åmanlagarna. Valter Åman var personen bakom utredningen som tog fram lagen om anställningsskydd.

LAS reglerar bland annat anställningsformer och grunder för uppsägning. Lagen om anställningsskydd har uppdaterats många gånger sedan 1970-talet. Successivt har pensionsåldern, den så kallade LAS-åldern, till exempel höjts i Sverige.

Under år 2020 pågår en utredning (SOU 2020:30) med syfte att modernisera lagen om anställningsskydd. Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) är remissinstans i utredningen.

SFS-numret för LAS är 1982:80.