Styrelsearbete (kvällskurs)

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Kursen kommer att behandla styrelsens roll och ansvar, områden och arbetsformer i syfte att främja ett effektivare styrelsearbete.

Observera att kursen är riktad mot ideella organisationer och inte ekonomiska föreningar.

Tid

17–20.00

Kostnad

Kostnaden inkluderar lättare förtäring och eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Villkor för avanmälan

Avanmälan kan göras utan kostnad 30 dagar före utbildningen. Vid avanmälan mellan 1–4 veckor före kursstart debiteras halva avgiften. Vid avanmälan senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.