Nätverk inom KFO Personlig Assistans startar

Välkommen att nätverka inom KFO Personlig Assistans den 7 mars 2019 i Göteborg.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Välkommen att nätverka inom KFO Personlig Assistans den 7 mars 2019 i Göteborg. Personlig assistans är fantastiskt och genom att utbyta erfarenheter och kunskap med andra ökar möjligheten att ta vara på den personliga assistansens fulla potential.Det kan handla om stort som smått – metoder för att möjliggöra självbestämmande, tolkning av kollektivavtal, hur förhöjt belopp ska redovisas, vad diskussionerna om vinstbegränsning inom välfärdssektorn innebär samt arbetsmiljöfrågor.

Program

10:00-12:00   Hur påverkar LSS-utredningens förslag den personliga assistansen? Information om det aktuella läget med utrymme för diskussion

12:00-13:00   Gemensam lunch och tid för mingel

13:00-16:00   Nätverk som metod för erfarenhet- och kunskapsutbyte

Att upprätthålla nätverk – hur gör man?

Erfarenhetsutbyte – vad är aktuellt hos dig just idag?

Presentation av KFO-Personlig Assistans mentorsprogram


Syfte

KFO Personlig Assistans ser nätverkande som en viktig metod för kreativt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Under början av 2019 genomför vi nu ett antal kostnadsfria träffar med syfte att flera nätverk över hela landet kommer igång. Vår förhoppning är att underlätta starka och långsiktiga relationer mellan medlemsverksamheterna inom KFO.

För att detta ska bli verklighet behövs du!

När: 7 mars

Var: Scandic No 25, Burgrevegatan 25, 411 03 Göteborg. Länk till hotellet är https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/goteborg/scandic-no-25

 

Om du är intresserad av att delta i nätverk inom KFO Personlig Assistans, men inte kan vara med på detta tillfälle, kontakta Carina på carina.ekblad@kfo.se

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.