Nätverk inom KFO Personlig Assistans startar

Välkommen att nätverka inom KFO Personlig Assistans. Personlig assistans är fantastiskt och genom att utbyta erfarenheter och kunskap med andra ökar möjligheten att ta vara på den personliga assistansens fulla potential.Det kan handla om stort som smått – metoder för att möjliggöra självbestämmande, tolkning av kollektivavtal, hur förhöjt belopp ska redovisas, vad diskussionerna om vinstbegränsning inom välfärdssektorn innebär samt arbetsmiljöfrågor.

Program

10:00-12:00   Hur påverkar LSS-utredningens förslag den personliga assistansen? Information om det aktuella läget med utrymme för diskussion

12:00-13:00   Gemensam lunch och tid för mingel

13:00-16:00   Nätverk som metod för erfarenhet- och kunskapsutbyte

Att upprätthålla nätverk – hur gör man?

Erfarenhetsutbyte – vad är aktuellt hos dig just idag?

Presentation av KFO-Personlig Assistans mentorsprogram


Syfte

KFO Personlig Assistans ser nätverkande som en viktig metod för kreativt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Under början av 2019 kommer vi att genomföra tre kostnadsfria träffar med syfte att flera nätverk över hela landet kommer igång. Vår förhoppning är att underlätta starka och långsiktiga relationer mellan medlemsverksamheterna inom KFO.

 

För att detta ska bli verklighet behövs du!

Om du är intresserad av att delta i nätverk inom KFO Personlig Assistans, men inte kan vara med på något av dessa tre tillfällen, kontakta Carina på carina.ekblad@kfo.se 

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Stockholm 22 januari 2019 22 januari Anmäl
Sundsvall 24 januari 2019 24 januari Anmäl
Malmö 31 januari 2019 31 januari Anmäl

Administration av mina utbildningar