Brandsäkerhet (distans)

Webbaserad utbildning i brandsäkerhet för alla inom handeln.

Varje timme startar en brand på en arbetsplats i Sverige. Förstörda varulager, förlorade intäkter och vattenskador är några av konsekvenserna. I värsta fall kan människors liv vara i fara.

Med förebyggande åtgärder och övning kan vi minska antalet bränder och begränsa skadorna om det ändå skulle hända.

Innehåll

Nu kan alla inom handeln gå vår kostnadsfria brandutbildning på nätet. Utbildningen tar cirka 40 minuter och är helt webbaserad.

Det är Handelns arbetsmiljökommitté (Svensk handel, Unionen, Handelsanställdas förbund och Arbetsgivareföreningen KFO), Prevent och Brandskyddsföreningen som har tagit fram webbutbildningen.

Publicerad
den 3 oktober, 2015
Uppdaterad
den 2 september, 2019