Säker i butik (distans)

Webbaserad utbildning i hur butiker kan förebygga rån, hot och våld.

Genom utbildningen får ni den kunskap ni behöver för att minimera riskerna för rån, öka beredskapen hos de anställda och hjälpa er att lindra verkningarna om ett rån ändå inträffar.

Publicerad
den 3 oktober, 2015
Uppdaterad
den 30 augusti, 2019