Fördjupningsutbildning: Arbetsmiljö inom personlig assistans

Utbildningen är en fördjupning med fokus på ohälsosam arbetsbelastning och hälsofrämjande faktorer.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Tillsammans tittar vi närmare på vad som utmärker avtalsområdet personlig assistans utifrån den psykosociala arbetssituationen för både tjänstemän och personliga assistenter. Med fokus på kraven i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö gällande kunskap, systematik och uppföljning kommer vi ta upp viktiga varningssignaler som du som arbetsgivare måste reagera på samt hur du kan arbeta förebyggande.

Innehåll

  • Kort översikt om föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Arbetsrelaterad stress och förebyggande insatser
  • Arbetstidens påverkan på hälsan
  • Modell för hur krav, kontroll och stöd hänger ihop med välmående
  • Hälsofrämjande faktorer

Du som deltar ska ha genomgått grundkurs i systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Tid

Kl. 9.30–16.30.

Kursledare

Suzanne Elmqvist, SE Möjligheter 
Carina Ekblad, Arbetsgivarföreningen KFO

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Stockholm 21 november 28 oktober Anmäl
Göteborg 03 mars 2020 10 februari Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.