Bli bättre på att ge, be om och ta emot feedback!

Avtalsområdet personlig assistans

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Feedback är nyckeln i kommunikation och en förutsättning för goda och långsiktiga relationer. Feedback är att bidra till någons utveckling genom att öka den andres medvetenhet. Den som får konstruktiv feedback blir medveten om vilka beteenden som orsakar ett problem och har möjlighet att förändra det. Korrigerande feedback innebär att sätta en gräns eller be om en förändring samtidigt som man bidrar till den andres utveckling.

  • Vad är feedback och vad syftar den till?
  • Olika sorters feedback
  • Feedbacktrappan, förändringsvilja och motstånd
  • Att ge feedback enligt 4-stegsmodellen 
  • Rollspel och reflektion

Tid

Kl. 9.30-16.30

Kursledare

Suzanne Elmqvist, SE Möjligheter 

Vad ingår

Kostnaden inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Stockholm 01 april 2020 9 mars Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.