Pensioner och försäkringar för KTP (KFO-PTK)

Riktar sig till er som administrerar pensioner och försäkringar i KTP-avtalet (KFO-PTK), till exempel förskolor, fritidshem och fristående skolor med flera.

I samverkan med Folksam har KFO tagit fram en skräddarsydd kurs som riktar sig till dig som administrerar pensioner och försäkringar i förskolor, fritidshem och fristående skolor och övriga arbetsgivare med KFO/PTK-avtalet. Tonvikten på kursen ligger på den administration av kollektivavtalsförsäkringarna som sker via Folksam och/eller Collectum.

Kursen tar upp de kollektivavtalsförsäkringar som hanteras av Folksam och Collectum och som gäller för anställda tjänstemän inom avtalsområdet samt kort om administrationen av dessa försäkringar.

Innehåll

Kursen ger övergripande kunskap om pensionsförmånerna och de övriga avtalsförsäkringarna tillsammans med en genomgång av de administrativa rutinerna.

Anmälan

Din anmälan gör du till Folksam. Folksam kan tyvärr inte ta emot anmälan via telefon eller brev.