Motverka mutor & korruption

Lär dig att identifiera och förebygga mutor och korruption.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Aktörer inom personlig assistans förvaltar ett förtroende från allmänheten. Det är därför nödvändigt med nolltolerans mot mutor och korruption. De många mellanmänskliga relationerna som präglar sektorn medför särskilda risker ur korruptions hänseende. Det krävs kunskap för att kunna bemöta dessa risker.

Utbildning vänder sig till dig som vill få en större förståelse för vad mutor och korruption är, hur det konkret kan uttrycka sig inom personlig assistans samt hur man kan arbeta förebyggande.

För att veta mer. Läs gärna Branschöverenskommelse - motverka mutor och korruption genom att klicka här

Tid

Kursen startar kl.10.00 och avslutas kl.15.00. 

 Kursledare

Björn Jidéus, Arbetsgivarföreningen KFO
Carina Ekblad, Arbetsgivarföreningen KFO

Vad ingår

För- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.