Lönerapportering för nya GTP

Kostnadsfri webbutbildning i samarbete med Folksams försäkringsexperter. Vi går igenom alla praktiska detaljer i lönerapporteringen med anledning av försäkringsavtalen som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Webbutbildning i lönerapportering hos Pensionsvalet och Folksam. Du kan också hämta bilderna som pdf:er.

Från årsskiftet gäller nya försäkringsavtal för arbetsgivare som är medlemmar i KFO. Två av de branscher som berörs mest är

Nya administrativa rutiner

Till nyheterna hör administrativa rutiner. Om du är löneadministratör i verksamheter som har något av de två kollektivavtalen så kommer du troligen att rapportera löner även till Pensionsvalet.

Du kommer att rapportera till Pensionsvalet om du har anställda inom Kommunals avtalsområde som idag går på ITP-plan. Dessa kommer att föras över till nya GTP-planen.

Känner du dig ändå osäker på om detta är något för dig? Mejla en fråga till nyaforsakringar@kfo.se.

Du som redan idag rapporterar till Pensionsvalet

Rapporterar du redan till Pensionsvalet på kollektivavtalen för personlig assistans (2710) eller arbetskooperativ (2910) så kan du redan det här. Då behöver du inte gå utbildningen.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Detaljer
Kostnad
0 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Du som jobbar som löneadministratör på förskola eller skola (avtal 3110), företag inom hälsa, vård och omsorg (avtal 2310). Inte personlig assistans eller arbetskooperativ som redan rapporterar till Pensionsvalet.
Förkunskaper
Vilken pensionsplan dina anställda hör till idag och efter årsskiftet.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar


Publicerad
den 2 november, 2018
Uppdaterad
för 10 månader sen