Lönerapportering för nya GTP

Kostnadsfri webbutbildning i samarbete med Folksams försäkringsexperter. Vi går igenom alla praktiska detaljer i lönerapporteringen med anledning av försäkringsavtalen som trädde i kraft den 1 januari 2019.

Webbutbildning i lönerapportering hos Pensionsvalet och Folksam. Du kan också hämta bilderna som pdf:er.

Från årsskiftet gäller nya försäkringsavtal för arbetsgivare som är medlemmar i KFO. Två av de branscher som berörs mest är

Nya administrativa rutiner

Till nyheterna hör administrativa rutiner. Om du är löneadministratör i verksamheter som har något av de två kollektivavtalen så kommer du troligen att rapportera löner även till Pensionsvalet.

Du kommer att rapportera till Pensionsvalet om du har anställda inom Kommunals avtalsområde som idag går på ITP-plan. Dessa kommer att föras över till nya GTP-planen.

Känner du dig ändå osäker på om detta är något för dig? Mejla en fråga till nyaforsakringar@kfo.se.

Du som redan idag rapporterar till Pensionsvalet

Rapporterar du redan till Pensionsvalet på kollektivavtalen för personlig assistans (2710) eller arbetskooperativ (2910) så kan du redan det här. Då behöver du inte gå utbildningen.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar