Ledarskap och personlig utveckling

Kursen är riktad mot avtalsområdet förskolor, fritidshem och fristående skolor och ger dig stöd i ditt personliga ledarskap, så att du kan vara en hållbar ledare och få livspusslet att gå ihop.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

För att bli en hållbar ledare behöver du bli medveten om hur du kan utveckla ditt ledarskap utifrån den person du är. Den här är en utbildning som ger dig perspektiv på dig själv i din ledarroll. Utbildningen bygger på kursledarens succé bok ”69 tips på hur du blir en hållbar ledare.”

Kursen är upplevelsebaserad och kräver att du genomgått kursen ”Ny som chef” eller har varit ledare under en tid och skaffat dig erfarenheter i ditt ledarskap. För att lära oss hur vi genom vår personliga ledarstil påverkar och påverkas i relationer och situationer arbetar vi förutom med kursledarens föreläsningar även med upplevelse- och erfarenhetsbaserade metoder som samtal, reflektion, rollspel, experimentella övningar, ledarskapstester och coachning.

Utbildningen ger dig perspektiv på dig själv i aktiv gemenskap med högst 14 andra ledare som också kommer att ha erfarenhet av ledarskapet. Du har själv chans att påverka innehållet under kursens gång och få de verktyg och svar som just du behöver för att gå vidare i ditt personliga ledarskap.

Mål

Målet med kursen är att du ska kunna fördjupa dina kunskaper avseende ditt eget ledarskap och utveckla ditt personliga ledarskap för att bli en hållbar ledare.

Tid

Kl. 9-16 båda dagarna.

Kursledare

Carina Lätt, Chefskonsulten. Carina har under mer än 35 år på olika sätt varit engagerad i ledarskapsfrågor.

Vad ingår?

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Malmö 11-12 april 2019 1 april Anmäl
Stockholm 20-21 maj 2019 6 maj Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.