Konflikthantering och samtalsträning

Kursen Konflikthantering och samtalsträning ska ge deltagarna kunskaper om hur konflikter växer och hur de kan hanteras samt att göra dem trygga i samtal som ledningsverktyg.

Kursen genomförs två dagar i följd. På så vis skapas möjlighet till förtroendefullt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Dag 1

En av de svåraste uppgifterna för ledare är att ta itu med konflikter som anas eller på allvar påverkar arbetsplatsen. Det beskrivs i undersökning efter undersökning – och ledare drar sig därför ofta för att ge sig i kast med hantering. Inte sällan tills det är så sent att få konstruktiva och goda lösningar finns att uppnå. Det är synd, eftersom väl hanterade konflikter kan bidra till god utveckling av såväl verksamhet och resultat som av individer och grupper.

Kursdagen baseras på den aktuella gruppens behov och situation men innehåller alltid följande ingredienser:

 • Hur kan man upptäcka att en konflikt är på väg att växa till sig?
 • Vad kan man göra i olika skeden av en konflikt – för att förhindra fortsatt tillväxt och för att åtgärda de problem som uppstått?
 • Hur får man medarbetare att delta i bearbetningen av oenigheter och konflikter?
 • När ska man ta hjälp och hur skaffar man sig rätt hjälp?
 • Vad behöver man göra för att konflikter inte ska ligga kvar och gro igen när man har gjort något i en akut situation?
 • Hur rustar man sig som chef?
 • Träningssituationer där man antingen fungerar som reflektionspartners till varandra eller testar situationer som deltagarna själva beskriver. De pedagogiska metoderna varierar beroende på situation och problematik.

 Andra teman som ofta förekommer är

 • Hur sköter jag samarbetet med facket?
 • Kan man bli av med besvärliga medarbetare?
 • Har kvinnor svårare att hantera konflikter än män

Kursgruppen påverkar innehållet utifrån sina behov. Därför är det bra att deltagare från olika verksamheter möts och resonerar. Man berikar varandra med sina perspektiv. Det ges rikliga tillfällen att reflektera över de konfliktfrön, konfliktungar eller fullt utvecklade konflikter som finns på den egna arbetsplatsen.

Dag 2

Samtal på jobbet – om medarbetarsamtal och andra viktiga samtal mellan chef och medarbetare

Samtalet är ett av chefens viktigaste verktyg. Det ger möjligheter att styra, påverka och utveckla verksamhet och medarbetare i den riktning som behövs i förhållande till visioner och mål. Denna kursdag inriktas på att förbereda, genomföra, dokumentera och följa upp arbetsplatsens olika samtal, inte minst de regelbundet återkommande medarbetarsamtalen.

Innehåll:

 • Vikten av samtal
 • Att tänka i pedagogiska termer
 • Att forma ett gott möte – en förutsättning för att skapa förtroende
 • Hur förbereda sig själv och medarbetaren
 • Att tänka på vid genomförande av samtal vad gäller form och innehåll 
 • Samtalens metodik och grundhållning, dokumentation och uppföljning.

Kursdagen är uppbyggd av korta teoriavsnitt varvade med praktiska samtalsövningar.

Tid

Kl. 9-16.30

Kursledare

Kursen leds av Kerstin Ljungström, organisationskonsult, Kluab. Kerstin har mångårig vana av att arbeta med utveckling av samarbete på arbetsplatser. Hon har jobbat med svåra konflikter i små och stora organisationer men också med förändringsprocesser, ledarfrågor, stresshantering och annat. Kerstin har också egen erfarenhet av att vara chef. Hon har skrivit flera böcker, bland annat ”Konflikter på jobbet” som ingår i kursavgiften.”

Vad ingår

Kostnaden inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.