Inspirationsdag för lyckat arbetsmiljöarbete

Välkommen till en aktiv och engagerande dag om hur vi tillsammans kan vässa arbetet för en bättre arbetsmiljö. Vi bjuder på inspirationsföreläsningar och möjlighet att nätverka med andra.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Detaljer
Kostnad
400 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen är av grundläggande karaktär.

Innehåll

Genom ett aktivt deltagande under dagen får du också med dig konkreta verktyg hem som kan ge ditt lokala arbetsmiljöarbete en ordentlig skjuts framåt. Medverka tillsammans chefer och skyddsombud. Moderator för dagen är Kerstin Wrisemo, ansvarig för arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor.

På inspirationsdagen medverkar bland andra:

Magnus Schubert, Verksamhetschef, Kooperativet Industrihuset

  • Magnus berättar om hur SCARF-modellen kan användas som ett verktyg för att minska stress och förbättra arbetsmiljön. SCARF-modellen bygger på modern hjärnforskning kring ett antal sociala områden som är särskilt viktiga för oss människor i ett neuroperspektiv.

Daniel Hjalmarsson, UtvecklingsstrategAkademikerförbundet SSR

  • UUA- Rum för alla- Vägen till universellt utformade arbetsplatser. Daniel Hjalmarsson, Utvecklingsstrateg, Akademikerförbundet SSR. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. Det handlar om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor.

Syfte

Vi vill ge chefer och skyddsombud inom medlemsområdet hälsa, vård och övrig omsorg en möjlighet att genom utbyte av tips och metoder och inspiration av varandra tillsammans utveckla det lokala systematiska arbetsmiljöarbetet. Digitalt kan ni diskutera, utbyta erfarenheter och få ny kunskap om metoder som fungerar.

Tid

Kl 09:30 -15:00.

Plats

Kursen genomgörs digitalt som du får en inbjudningslänk till.

Pris

400 kronor inkl moms per person. Priset för chefer och skyddsombud (2 personer) som deltar tillsammans är detsamma som för en deltagare.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter att du fått fakturan.

Återbud eller ändring av anmälan

Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.

Anmälan

Ange under övrigt om du deltar som chef eller skyddsombud.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Online 05 november 29 oktober Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Publicerad
den 24 september, 2019
Uppdaterad
för 6 dagar sen