Utbildning för förskolan

Genom vår samarbetspartner FSO kan vi erbjuda kurserna Chefens huvudvärk och Dataskyddsförordningen.

Innehåll

Chefens huvudvärk

Dagen behandlar alla delar som förskolechefen ansvarar för i förskolan och de delar som, genom delegation, ingår i hans/hennes arbetsuppgifter. Vilka lagar och regler gäller och när har förskolechefen mandat att säga nej till krävande föräldrar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid högtidsfirande på förskolan?

Vi tittar på olika scenarier och situationer som uppkommer på arbetsplatsen varje dag. Situationer som rör arbetsmiljö, kränkningar, vårdnadstvister och lagar i stort.

Tid

Tisdag 7 november i Stockholm

kl 09.00-17.00.

Dataskyddsförordningen

- Nya regler för personuppgiftsbehandling

Under maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PUL) att ersättas av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordningen. Den nya EU-förordningen kommer medföra en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga integriteten.

För företag, myndigheter och organisationer kommer betydligt strängare krav uppställas för att skydda integriteten och kommer enskilda att få större rättigheter. Överträdelser mot den nya EU-förordningen kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bl.a. en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen eller 20 MEUR.

Genom denna kurs – med praktisk inriktning - erhålls fördjupad information om vilka nyheter och förändringar som väntar, vilka åtgärder som behöver ske före 2018 och även närmare information om de utökade krav och det utökade ansvar som läggs på personuppgiftsombudet. 

Tid

Nya tider och platser är på gång inför hösten, se FSOs hemsida.

Kostnad och anmälan

Läs mer och anmäl dig på FSOs webbplats.