Utbildning för förskolan

Genom vår samarbetspartner FSO kan vi erbjuda kursen Kommunikativt ledarskap.

Innehåll

 

Kommunikativt ledarskap

FSO har tagit fram en hel utbildningsdag där du möter andra förskolechefer. Dagen behandlar alla delar som förskolechefen ansvarar för i förskolan och de delar som, genom delegation, ingår i hans/hennes arbetsuppgifter. Vilka lagar och regler gäller och när har förskolechefen mandat att säga nej till krävande föräldrar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid högtidsfirande på förskolan?


Vi tittar på olika scenarier och situationer som uppkommer på arbetsplatsen varje dag. Situationer som rör arbetsmiljö, kränkningar, vårdnadstvister och lagar i stort.

Tid

Heldag vecka 10 2018 i Göteborg. 

Kostnad och anmälan

Läs mer och anmäl dig på FSOs webbplats.