Förskolechefsutbildning

Genom vår samarbetspartner FSO kan vi erbjuda en åtta dagars förskolechefsutbildning till rabatterat pris.

Innehåll

Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen.

Tid

27 september 2018 - 25 januari 2019 på Scandic Park hotell i Stockholm.

Anmälan och kostnad 

Läs mer och anmäl dig på FSOs webbplats.