Förskolechefsutbildning

Genom vår samarbetspartner FSO kan vi erbjuda en åtta dagars förskolechefsutbildning till rabatterat pris.

Innehåll

Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen.

Tid

21 september 2017 - 19 januari 2018 på Hotell Scandic Crown i Göteborg är fullbokad. Nästa utbildningstillfälle är i september 2018 och går att boka fr om 1 oktober 2017.

Anmälan och kostnad 

Läs mer och anmäl dig på FSOs webbplats.