Ferielön för förskola och skola (kvällskurs)

Lär dig ferielönsystemet från grunden och hur du rent konkret gör beräkningar.

Ferielön är ett sätt att beräkna lön och arbetstid. Hur gör du när läraren är sjukskriven , halv tjänstledig eller påbörjade anställningen under terminen ?

Under den här kursdagen får du tillfälle att från grunden sätta dig in i systemet samt lära dig hur du rent konkret gör beräkningar.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Kursledare är Göran Klingberg från företaget HR Fokus som bland annat gör programmet Skolboxen för ferielöneberäkning.

Tid

Kl. 17.30-20.30

Vad ingår

Kostnaden inkluderar kaffe och enklare måltid samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.