Ekonomiska föreningar – se över stadgarna

Ändra stadgarna i tid. Alla ekonomiska föreningar ska anpassa sina stadgar till den nya lagen senast 1 juli 2018.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Flera av nyheterna i lagen som trädde i kraft 1 juli 2016 kräver stadgebestämmelser för att tillämpas. Därför är det viktigt att ekonomiska föreningar ser över sina stadgar.  KFO erbjuder en utbildning för att ge den kunskap som krävs för att just er förening ska kunna leva upp till de nya lagkraven.

Lagen om ekonomiska föreningar har moderniserats för att förbättra möjligheterna att driva ett kooperativt företag. Lagen har förenklats bland annat krävs bara en stämma för att ändra stadgar. Lagen har också anpassats till motsvarande regler i aktiebolagslagen. De nya reglerna började att gälla den 1 juli 2016. Senast den 1 juli 2018 ska föreningar ha anpassat sina stadgar till den ändrade lagen. 

Denna utbildning, som riktar sig till styrelseledamöter och andra intresserade, kommer ändringarna i lagen att presenteras och det ges också utrymme för diskussion och frågor om vad lagändring kan innebära praktiskt för deltagarnas föreningar.

Innehåll

  •      Översikt förändringar i föreningslagen
  •      Investerande medlemmar
  •      Nya regler för ombud och biträde vid stämma
  •      Poströstning
  •      Nya tidsfrister för kallelse till stämma
  •      Nya beslutsregler för ändring av stadgar
  •      Värdeöverföring och vinstutdelning
  •      Ikraftträdande, m m

Arrangör KFO och Svensk Kooperation i samarbete med Sveriges ledande jurist inom föreningsrätt Bo Thorstorp, Förbundsjurist på LRF och Jens Haneklint, partner på Advokatbyrån TörngrenMagnell 

Tid

Kl. 10-13.

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar förrmiddagskaffe och enklare lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

 

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.