Den assistansberättigades självbestämmande och en god arbetsgivarsed

Kursen går igenom assistansordningens viktigaste utgångspunkter.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Delaktighet, självbestämmande, inflytande. Begreppen är många och viljan att uppnå en långsiktigt hållbar assistanslagstiftning och anordning är stor. Men vad innebär begreppen och måste den assistansberättigades självbestämmande stå i kontrast till de personliga assistenternas arbetsmiljö?

Under utbildningsdagen problematiseras och konkretiseras värdegrundsstyrd personlig assistans och god arbetsgivarsed med utgångspunkt i KFOs etiska riktlinjer. Fokus under utbildningsdagen är den assistansberättigades självbestämmande i relation till omvärldskrav så som arbetsrätt och arbetsmiljö. Teoretiska resonemang varvas med konkreta exempel från vardagen. Många av frågeställningarna har sällan ett givet svar och genom att ta del av varandras erfarenheter ökar möjligheten att fånga upp och hantera situationer som till en början kan uppfattas som omöjliga.

Utbildningen leds av Suzanne Elmqvist och Carina Ekblad, båda med erfarenhet av att anordna sina egna assistanser som att anordna assistanser med över tusen anställda.

 Tid

Kl. 9.30-16.30

Vad ingår

För- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget. Du avanmäler dig på länken nedan.

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar