Assistansens utmaningar - praktisk tillämpning

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Reflektera, problematisera & diskutera!

Delaktighet, självbestämmande, inflytande… Vad innebär begreppen i din vardag och måste den assistansberättigades självbestämmande stå i kontrast till de personliga assistenternas arbetsmiljö?

Under dagen kommer vi problematisera och arbeta lösningsfokuserat utifrån situationer du möter i arbetet och där risken är stor att konflikt kan eller har uppstått. Konflikter som kan bli på den assistansberättigades eller den personliga assistentens bekostnad.

Vi tänker oss att du som deltagare har med dig egna avidentifierade case som du vill reflektera över tillsammans med andra och tränga in i lite djupare.

Du kommer även att få prova arbetsmetoder du kan använda för att inspirera kollegorna på hemmaplan så ni kan fungera som ett stöd för varandra i komplicerade situationer.

Utbildningen hålls i Stockholm tisdagen den 14 maj.

Utbildningen leds av Suzanne Elmqvist och Carina Ekblad, båda med erfarenhet av att anordna sina egna assistanser som att anordna assistanser med över tusen anställda.

Har du frågor om utbildningen hör av dig till Carina på carina.ekblad@kfo.se.

Plats

Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

Tid

14 maj kl 9.30 till 16.30

Vad ingår

För- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Stockholm 14 maj 29 april Anmäl

Administration av mina utbildningar