Arbetstidsregler, schemaläggning & hälsofrämjande arbetstid

inom avtalsområdet personlig assistans.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Schemaläggning kan uppfattas som en omöjlig uppgift eller som en lustfylld utmaning. Förutom en rad arbetstidsregler som måste följas, ska många behov tillgodoses både för den assistansberättigade som för de anställda. Beslut ska verkställas och därutöver visar alltmer forskning om värdet av en hälsosam arbetstid för att må bra på jobbet.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med schemaläggning och vill få mer kunskap om vad som gäller och hur ska man få ihop alla perspektiv som man måste ta hänsyn till.

Utbildningens innehåll:

- Vilka regler gäller och när finns svaret i arbetstidslagen respektive i        kollektivavtalet.

- Schemaläggningens betydelse för den assistansberättigades självbestämmande.

- Betydelsen av variation mellan dag- och nattpass, tid för återhämtning och lediga dagar samt kännetecknen för ett hälsofrämjande arbetstidsschema, när både dag- och nattarbete ingår.

Tid

Kl. 9.30-16.00

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

 

Aktuella utbildningstillfällen

Det finns inga aktuella utbildningstillfällen.

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.