Arbetsrätt för ideella organisationer

Utbildningen tar upp arbetsrätt för ideella organisationer med bland annat genomgång av kollektivavtal och anställningsavtal, samt reglering i samband med anställning, uppsägning och arbetstider.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

I kursen behandlas de arbetsrättsliga frågor som är aktuella för dig som är arbetsgivare.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en bred överblick över i princip samtliga de regler som en arbetsgivare berörs av. Kollektivavtalet avseende allmänna anställningsvillkor gås igenom i sin helhet.

Tid

Kl. 13–17.00

Kursledare

Christer Johansson, avtalsansvarig för ideella organisationer på Arbetsgivarföreningen KFO.

Kostnad

Kostnaden eftermiddagskaffe samt kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1–4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Stockholm 08 april 20 mars För sent att anmäla sig

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.