Arbetsrätt för förskola och skola

Personalfrågor och arbetsrätt, det vill säga grundläggande kunskaper om arbetsgivarens ansvar för personalen.

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i arbetsrätt och en genomgång av kollektivavtalet. Vi tar upp arbetsgivarens ansvar för personalen avseende lagar, allmänna anställningsvillkor, anställning och uppsägning av personal, MBL och kontakt med facket. Kursen är skräddarsydd för kollektivavtalet och riktar sig främst till nya styrelseledamöter och ny personal med arbetsgivaransvar.

Tid

Kl. 9-16

Kursledare

Gunnar Järsjö och Kamilla Rosendahl.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget. Du avanmäler dig på länken nedan.

Utbildningstillfället inställs om det är färre deltagare än minikravet på 7 antal deltagare.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Malmö 15 september 17 augusti Anmäl
Göteborg 13 oktober 14 september Anmäl
Linköping 17 november 16 oktober Anmäl
Stockholm 03 december 3 november Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.