Arbetsmiljöarbete, fortsättningskurs

Hur startas ett praktiskt systematiskt arbetsmiljöarbete? Var börjar man, hur gör man och vad kan arbetet innehålla? Vad behöver vara på plats för att systematiken i arbetsmiljöarbetet ska fungera?

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Detaljer
Kostnad
625 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom KFOs grundkurs i arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Kan ett förebyggande arbetsmiljöarbete bidra till att god och säker arbetsmiljö skapas? Kan det dessutom främja en verksamhets utveckling?

Prövar ni er fram och ändå inte riktigt fått snurr på arbetsmiljöarbetet i er verksamhet? Undrar du om ert arbetsmiljöarbete har rätt innehåll och om det du gör är rätt?

Med avstamp i en gemensam grund från arbetsmiljölagstiftningen stegar vi oss igenom metoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom dialog och praktiska övningar lyfter vi in olika arbetsmiljöfrågor i metoden till stöd för det löpande arbetsmiljöarbetet. Ett arbete som kan handla om samverkan, trivsel, arbetsbelastning, trygghet, ergonomi, organisation och arbetsanpassning, eller andra för kursdeltagarna aktuella arbetsmiljöfrågor.

Syfte

Att ge praktiska tips, handledning och övning till hur ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas. 

Tid

Kl 09-16:30

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Meddela utbildning@kfo.se omgående när anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan 1–4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Online 19 november 18 november Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Publicerad
den 5 juli, 2018
Uppdaterad
för 1 månader sen