Arbetsmiljöarbete, grundkurs

Arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och ansvaret för allt detta. Hur ser det ut, vad innehåller det och vad innebär det för dig som ledare och chef?

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Detaljer
Kursledare
Kerstin Wrisemo
Kostnad
2000 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Kursen är av grundläggande karaktär.

Innehåll

Vad behöver du som chef veta om arbetsmiljöarbete och vad ska du göra? Är det arbetsställningar, buller, kränkningar, arbetets organisation och hjälpmedel det handlar om? Eller handlar det kanske om arbetstider, hot, våld, trivsel, stress, arbetsbelastning och samverkan? Vilka regler finns? Finns det sanktioner?

På ett lättsamt sätt tar vi oss igenom många frågeställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Genom dialog och olika övningar redogörs för grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet, ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering.

Syfte

Att ge grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas samt genom detta underlätta för fortsatt arbetsmiljöarbete.

Tid

Kl 9–16.

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagskaffe, lunch och kursmaterial.

Betalning

Betalning ska ske senast 10 dagar efter att du fått fakturan.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Vid återbud mellan 1–4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Online 30 september 28 augusti För sent att anmäla sig
Stockholm 14 oktober 14 september För sent att anmäla sig
Luleå 22 oktober 22 september Anmäl
Malmö 27 oktober 25 september Anmäl

Administration av mina utbildningar

Ange den mejladress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, hämta utbildningsmaterial och avanmäla dig.


Publicerad
den 27 augusti, 2015
Uppdaterad
för 1 månader sen