Arbetsanpassning och rehabilitering – vilka regler behöver du som arbetsgivare känna till?

Innehåll Aktuella utbildningstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Som arbetsgivare behöver du känna till vilka regler som gäller för arbetsanpassning och rehabilitering. Du behöver även känna till vad du som arbetsgivare är skyldig att göra och när du måste göra något.

Under detta korta frukostseminarium redovisas vad arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Även reglerna om arbetsgivarens skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete redovisas.

Syfte

Att förmedla övergripande information om vilka regler arbetsgivare behöver känna till om arbetsanpassning och rehabilitering. 

Tid

08:30-10:00 

Aktuella utbildningstillfällen

Ort Datum Sista anmälan Anmälan
Stockholm 05 december 11 november Anmäl

Administration av mina utbildningar